Digiqole ad

นายกรัฐมนตรีง และ ผู้ว่าฯ กทม. หารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารราชการของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

 นายกรัฐมนตรีง และ ผู้ว่าฯ กทม. หารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารราชการของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
Social sharing
Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้หารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนการบริหารราชการของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้มีแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลักดันการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อกรุงเทพมหานคร
.
1. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมีบรรยากาศนั่งพูดคุยกันแบบเป็นกันเองด้วยบรรยากาศที่สบาย ๆ อย่างพี่ๆ น้องๆ ทำให้คุยกันได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องมีองคาพยพใหญ่ และกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ ที่มี GDP 1 ใน 3 ของประเทศ​ ประชาชนมีความคาดหวัง ทั้งรายได้ การท่องเที่ยวและปัญหารถติด รวมถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาจราจรรถติด การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง
.
2. นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หนึ่งในบุคคลที่นึกถึงคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยฉันทามติของประชาชนจำนวนมาก ถึง 1,400,000 คน ซึ่งถือว่าสูงมากในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้จึงอยากพูดคุยและสนับสนุนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะกรุงเทพมหานครถือเป็นภาคส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ
.
3. นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่ามีการตั้ง ‘คณะทำงานเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร’ ประกอบด้วยคณะทำงาน 6-7 คน เพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครโดยใช้นโยบายนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือสนับสนุนผู้ว่าราชการกรุงเทพ อย่างน้อยๆ ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) อะไรทำได้ให้ทำก่อน โดยอาจใช้งบประมาณน้อยหรือไม่จำเป็นต้องใช้เลย เน้นหนักไปเรื่องประสานงานของหน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นมาสนับสนุนการทำงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิปัญหาการจราจรติดขัด อาชญากรรม ซึ่งสามารถทำให้บรรเทาลงไปได้จากการประสานงานระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มี Quick Win มานำเสนอและมีคณะทำงานที่ได้มีการพูดคุยกันที่จะตั้งขึ้น เพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่
.
4. ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า จากการที่ได้ทำงานมา 1 ปี เห็นว่าปัญหาที่ชัดคือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพราะกรุงเทพมหานครมีอำนาจค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากมีการประสานงานที่เข้มข้นและมีทิศทางที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร เชื่อว่าปัญหาหลายอย่างจะบรรเทาลงได้มาก โดยคณะทำงานชุดนี้ไม่ต้องมีจำนวนมากและนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วย ถือเป็นนิมิตหมายอันดี อาทิ การแก้ปัญหาการจราจร รวมไปถึงเรื่องการทำรถไฟฟ้าและการเชื่อมโยง ฟุตบาท ทางเท้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถเมล์ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการเดินทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
.
5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ Soft Power เรื่องการสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งกรุงเทพมหานครมี 50 เขตก็สามารถสร้าง Soft Power ได้ 50 ย่าน อีกทั้งยังมีที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ยากลำบาก ซึ่งภาครัฐและหน่วยราชการอาจแบ่งปันให้ประชาชนทำมาหากินได้ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม จะเป็นส่วนหนึ่งบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้
.
6. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกันในเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งปัญหาสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หากร่วมมือกันได้อย่างบูรณาการตรงนี้จะแก้ปัญหาได้ดี รวมทั้งมีแนวคิดทำ Winter Festival เทศกาลฤดูหนาว ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถ้าทุกภาคส่วนมาร่วมกันก็จะทำให้กรุงเทพมหานนครเป็นเมืองที่มีเทศกาลฤดูหนาว ซึ่งทำให้เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องอยู่ในปฏิทินโลกที่ทุกคนจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันจะช่วยให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นได้
.
7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ปัญหาฝุ่น (PM 2.5) หรือเรื่องสายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งกรุงเทพมหานครทำเองได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน เช่น กสทช. การไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ ถ้าเป็นเชิงนโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้จะผลักดันได้เร็วขึ้น ซึ่งเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนของกรุเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post