Digiqole ad

นางสงกรานต์ปีนี้ “รากษสเทวี” มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

 นางสงกรานต์ปีนี้ “รากษสเทวี” มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้ประกาศนางสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยนางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรเหนือหลังสราหะ เป็นพาหนะ

วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 07 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นธงชัย วันจันทร์ เป็นอธิบดี วันเสาร์ เป็นอุบาทว์ วันพุธ เป็นโลกาวินาศ ปีนี้วันเสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 60 ตัว เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ 0 ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหาร เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/5rEW2

Related post