Digiqole ad

“นันทิยา วงศ์วานิชย์” ประกาศชัด เดินหน้าสานต่อการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้แม่ฮ่องสอนบ้านเกิด 

 “นันทิยา วงศ์วานิชย์” ประกาศชัด เดินหน้าสานต่อการพัฒนาและการแก้ปัญหาให้แม่ฮ่องสอนบ้านเกิด 
Social sharing
Digiqole ad

**…. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์  ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมใจไทย เบอร์ 3  เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลูกหลานคนแม่ฮ่องสอนโดยกำเนิด มาพร้อมกับความมุ่งมั่น ที่จะสานต่อและพัฒนาแก้ปัญหาให้แม่ฮ่องสอนบ้านเกิด ให้ทัดเทียมกับเมืองใหญ่ที่เจริญแล้ว ทั้งเรื่องของ ถนน, ไฟฟ้า, ที่ดินทำกิน, สาธารณสุข, ปัญหาภัยแล้ง, เปิดด่านการค้าชายแดน ตลอดจนการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง การสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่ ส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ส่งเสริมด้านการศึกษา และการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า… **  

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างคึก

 

**….พร้อมชูนโยบายภายใต้สโลแกนพรรคภูมิใจไทย “พูดแล้วทำ” กับนโยบายหลัก ดังนี้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้คนไทยทุกคน, พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอกเบี้ย คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท, ฟรีโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า บ้านละ 450 บาท ต่อเดือน ได้สิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผ่อน เดือนละ 100 บาท 60 งวด, รักษาฟรี เครื่องฉายรังสี รักษามะเร็ง ฟรีทุกจังหวัด ศูนย์ฟอกไตฟรี ทุกอำเภอ, ฟรีน้ำดื่มสะอาด ติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกหมู่บ้าน ลดค่าใช้จ่ายทุกครัวเรือน, ฟรีกองทุนประกันชีวิต 60 ปีขึ้นไป ตายได้ 100,000 บาท กู้ได้ 20,000 บาท, ชุมชนดี แหล่งท่องเที่ยวดี และผู้ประกอบการดี ด้วยกองทุนท่องเที่ยว, เกษตรร่ำรวย Contract Farming รู้ราคาก่อนปลูก รับเงินก่อนขาย เสียหายมีประกัน….** 

Facebook Comments

Related post