Digiqole ad

นักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รับรางวัลการประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023

 นักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน รับรางวัลการประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2023
Social sharing
Digiqole ad

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย และนายสาธิต ดีแดง นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2023
( I – New Gen Award 2023)” ระดับชาติ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2รางวัล ดังนี้
1.ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
2.รางวัล I-NEW GEN Popular Vote 2023 ระดับอาชีวศึกษา ชื่อผลงาน “แครกเกอร์เมี่ยงคำแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ”
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นายอธิปบดี คร้ามอ่วม คพ.3.4
2.น.ส.ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ คพ. 3.4
3.น.ส.สิริยากร ประจันตะเสน คฟ. 2.3
4.นายพัชพนธ์ มหาพรม คพ. 3.4
ครูที่ปรึกษา
1.น.ส.สุภาวดี สิงห์ชัย
2.นายสาธิต ดีแดง
3.นางนภาภรณ์ ฤทธิวัชร์
4.ว่าที่ร้อยตรีพศวีย์ ชรินทร
5.นายอนุสร สินเพ็ง
6.น.ส.สุภาพร ยิ่งดัง

Cr.ภาพและข่าวจากเพจ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

Facebook Comments

Related post