Digiqole ad

นักศึกษา มจพ. ทีมหุ่นยนต์ RoboAC กล้วยน้ำว้าคว้ารางวัลชนะเลิศ และกล้วยหอมคว้ารองชนะเลิศ

 นักศึกษา มจพ. ทีมหุ่นยนต์ RoboAC กล้วยน้ำว้าคว้ารางวัลชนะเลิศ และกล้วยหอมคว้ารองชนะเลิศ
Social sharing
Digiqole ad

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทีมหุ่นยนต์ KMUTNB RoboAC กล้วยน้ำว้า คว้ารางวัลชนะเลิศ (หุ่นยนต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ KMUTNB RoboAC กล้วยหอม คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 (หุ่นยนต์จัดการด้าน warehouse คลังสินค้า และด้าน Logistics)   จากการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021” (Smart Agriculture Robot Contest 2021)  มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 17 ผลงาน  การแข่งขันเป็นการฝึกออกแบบเขียนแบบ สร้างโครงสร้าง สร้างวงจร การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมด้วยสัญญาณไร้สายที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ณ ห้องประชุม Auditorium – True Lab@kasetsart  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายณัฐภัทร บรรลังก์  นายสุรศักดิ์ เกิดสบาย  นายธนพล รุ่งสว่าง  นาย ศุภิชัย ศรีวิชัย นาย ธีภพ กล่ำเพียร นายวนศักดิ์ เหมะธุลิน  และนายภูริกรณ์ ทองย้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาทีม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภาพร วังฉาย ภาควิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

อ้างอิง: https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2021/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post