Digiqole ad

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี แสดงทักษะการประกอบอาหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพต้อนรับแขกนานาชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

 นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี แสดงทักษะการประกอบอาหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพต้อนรับแขกนานาชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านการประกอบอาหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แขกระดับนานาชาติ ในงาน The Gala Dinner on the Occasion of 74th FIFA Congress, Bangkok 2024

งานดังกล่าวเป็นการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ครั้งที่ 74 จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล มีการเชิญแขกระดับสูง ผู้นำองค์กรจากนานาประเทศในแวดวงฟุตบอลมาร่วมงาน โดยนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมการประกอบอาหารและทีมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คนจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ได้ร่วมทีมประกอบอาหารกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟเตยพชรคุน กัลยาณมิตร และเชฟบิ๊กภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล ร่วมกับศิษย์เก่าจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ได้แก่ เชฟไอดีคงกฤช ฆรณี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารร่วมทีมการบริการอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 52 คน

ในฐานะที่เป็นสถาบันสอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงมายาวนานกว่า 31 ปี วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการแสดงศักยภาพตามโอกาสและเวทีต่างๆ เพื่อแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งเป็นการสั่งสมประสบการณ์ที่ยากจะหาได้ง่ายๆ ดังเช่นงานระดับนานาชาติครั้งนี้

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post