Digiqole ad

นักพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ “วีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ” เข้ารับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี 64 จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

 นักพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ “วีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ” เข้ารับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี 64 จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี 2564 ซึ่งจะได้รับรางวัลเพชรสุบรรณจากนายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ในการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีชื่อของ คุณวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ หรือ ออฟ ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง แห่งบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำกัด ให้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ด้านบุคคลผู้ทำแผนส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น

คุณวีรพงษ์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ที่ผ่านมาตนเน้นการทำงานในเรื่องการเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุนของอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่หวังผลกำไร การได้รับรางวัลทำให้รู้สึกหายเหนื่อย โดยอนาคตข้างหน้าจะยังคงเดินทางทำงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ต่อไป

สำหรับคุณวีรพงษ์ นับว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบของคนทำดี ที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ โดยการฝึกอบรมประชาชนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการแพทย์ รวมถึงช่วยทำให้ต้นทุนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลง จนทำให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post