Digiqole ad

นักธุรกิจสาวคนเก่ง “ธนิภา พุ่มเรือง” ร่วมมอบต้นทองอุไร ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง”

 นักธุรกิจสาวคนเก่ง “ธนิภา พุ่มเรือง” ร่วมมอบต้นทองอุไร ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง”
Social sharing
Digiqole ad

คุณธนิภา พุ่มเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยดีเอฟ 2564 จำกัด มอบต้นทองอุไร ความสูง 1.2 เมตร จำนวน 160 ต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเขตคลองสามวา ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” พื้นที่เขตคลองสามวา โดย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วย นายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายทัตเทพ แป้นกลัด ผู้ช่วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา (แขวงสามวาตะวันออก) ผู้บริหารเขตฯ ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตคลองสามวา เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นทองอุไรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณไหล่ทางถนนวัดสุขใจ 15 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ดำเนินการกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” พื้นที่เขตคลองสามวา เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 9 มิติ 214 นโยบาย ในมิติสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี นโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง”“ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” โดยมีแนวทางที่กำหนดให้กรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 ล้านต้น โดยแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น ต่อเขต ต่อสัปดาห์ เพื่อให้ครบ 1ล้านต้น ภายในระยะเวลาใน 4 ปี ทั้งนี้ เพื่อลดฝุ่นและมลพิษ เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต ส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง ให้ชุมชนมีรายได้ และให้คนและต้นไม้โตไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้ปลูกต้นทองอุไร ตลอดสองข้างทาง ซอยวัดสุดใจ 15 ถนนวัดสุขใจ ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่องในการพัฒนาเส้นทางให้มีความสวยงาม นอกจากนี้ ทางผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ได้มีแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางแห่งนี้ เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน เดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย ด้วยลักษณะที่ดีทางกายภาพ มีคลองพระราชดำริ 2 ขนานตลอดเส้นทาง มีความร่มรื่น และยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาวคลองสามวา ที่ยังคงทำการเกษตร ไร่นา ตลอดจนแปลงผักต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศ และสร้างความประทับใจสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้

ขอเชิญชวนประชาชนชาวคลองสามวา ร่วมกันปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างพื้นที่กรองฝุ่นละออง ลดภาวะโลกร้อน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังทำให้บ้านเมือง ร่มรื่นน่าอยู่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

“ร่วมปลูกต้นไม้เพียงคนละต้น สร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตดีมีความสุข” …
#คลองสามวาเดินหน้าสิ่งแวดล้อมดี #คลองสามวาต้นไม้ล้านต้น

Facebook Comments

Related post