Digiqole ad

นักชกกีฬาสุพรรณฯฉลุยรอบสอง ศึกกำปั้นยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

 นักชกกีฬาสุพรรณฯฉลุยรอบสอง ศึกกำปั้นยุวชน-เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
Social sharing

Digiqole ad

ดำรงเกียรติ ทองเทียม นักชกสกฬ.จ.สุพรรณบุรี โชว์ฟอร์มเยี่ยม ชนะอาร์เอสซี กิตติพงษ์ สีหะวงษ์ นักชกบ่อน้ำมันฝาง ยกที่2 ผ่านเข้ารอบสอง ในรุ่น 54กก. ประเภทยุวชนชาย(ระดับข.) ศึกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22เม.ย. 2567 ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผลการแข่งขันมวยสากล ยุวชน -เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22เม.ย.67

คู่เอก ดำรงเกียรติ ทองเทียม(สกฬ.จ.สุพรรณบุรี)โชว์ฟอร์มเยี่ยมก่อน ชนะอาร์เอสซี กิตติพงษ์ สีหะวงษ์ บ่อน้ำมันฝาง ยกที่2 ในรุ่น 54 กก. ประเภทยุวชนชาย(ระดับข.)

ผลคู่อื่น ประเภทยุวชนชาย-หญิงระดับข. รุ่น44กก(หญิง)วรกานต์ มะวงศ์(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) แพ้อาร์เอสซี รัชดาภรณ์ อุธิพงษ์(รร.ยโสธร)ยกที่3

รุ่น46กก.นพเก้า กันทะเสน(รร.อาจสามารถวิทยา) แพ้อาร์เอสซีราชภัฎ ศรีบุญเรือง(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ)ยก2

รุ่น46กก.หญิง ฟาริดา นุชสวัสดิ์(รร.วัดทรงธรรม) แพ้คะแนน พิมพ์นิภา กรมไทยสงค์(รร.อาจสามารถวิทยา)0-5,พรรณพัชร ขันติวงศ์(รร.ยโสธรพิทยาคม) แพ้อาร์เอสซี ณิญานันท์ แขขุนทด(รร.หนองบุญมาก)ยกแรก

รุ่น54กก.ภูวเดช พยุงวงษ์(รร.วัดทรงธรรม) แพ้อาร์เอสซี จอมทัพ เล็บขาว(ทศบ.สามัคคีวิทยา)ยกแรก,เอวา เสนาพันธ์(มวยอุบลราชธานี) แพ้คะแนน สรวิศ ภูมิถาวร(สกฬ.จ.จันทบุรี)0-5,ชิษณุพงศ์ แก้วเงิน(รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)ชนะคะแนน นพดร พิทักษ์ดอย(สกฬ.จ.แม่ฮ่องสอน)5-0

รุ่น57กก.นัฎพงษ์ พานบัว(ไทรน้อย) แพ้คะแนน ระฟ้า อัครเทวา(รร.สามโคก)0-5

รุ่น60กก.สิรยากร ฉ่ำใจหาญ(รร.สามโคก)ชนะอาร์เอสซี ปุณณพัฒน์ ปาปะสังข์(รร.ฤทธิยะวรรณาลัย)ยกแรก

ประเภทเยาวชนชายหญิงระดับข.
รุ่น63กก.หญิง ศิวพร นามวงศ์(มวยสากลจ.ศรีสะเกษ) แพ้อาร์เอสซี พิมภิกา ดวดกระโทก(รร.หนองบุญมาก)ยกแรก ,จาระวี แก้วจิตร(รร.อาจสามารถวิทยา) ชนะอาร์เอสซี กัลยรัตน์ มาประเสริฐ(สกฬ.จ.จันทบุรี)ยก2 ,ปิ่นไหม พจนะสุข(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) แพ้ อาร์เอสซี ปรัยาภรณ์ สุทธวงศ์(รร.สามโคก)ยกแรก

รุ่น48กก.วันชาติ นาคาม้วนหาง(สกฬ.จ.แม่ฮ่องสอน) ชนะคะแนน สรนันท์ อามอ(รร.อนุบาลแม่เมาะ)5-0,ก้องภพ พรมพล (สกฬ.จ.จันทบุรี) แพ้อาร์เอสซีธนภัทร ศรีสมุทร(สกฬ.จ.สุพรรณบุรี)ยกแรก

รุ่น60กก.ปฐวี มิเถาวัลย์(รร.อาจสามารถวิทยา) ชนะคะแนน ธิติวุฒิ ทรัพย์อนันต์กร(วัดทรงธรรม สมุทรปราการ)4-0

ประเภทเยาวชนชาย หญิง(ระดับก.)
รุ่น42กก.หญิง วรัทยา พาขุนทด(รร.กฬทศบ.นครราชสีมา) แพ้ อาร์เอสซี ณัฐณิชา สุนทรอินทร์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)ยก2

รุ่น45กกหญิง วันดี ศรีหนองโคตร(รร.กฬทศบ.นครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี กนกวรรณ ขุนสันเทียะ(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)ยกแรก,เปมิกา พยุงเกษม(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน พรปวีณ์ ศรีชัย(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)3-2

รุ่น48กก.หญิง จีรนันท์ ดาบพลหาร(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนนเกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)1-4

รุ่น52กก.หญิง ศิริพร ไชยสิทธิ์(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ชนะคะแนน สโรชา หนูเนียม(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)5-0

รุ่น57กก.หญิง สุธาสินี จันทร์ว่องกิจ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) แพ้คะแนน ธัญญาภรณ์ แตงอ่อน(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)0-5

Facebook Comments


Social sharing

Related post