Digiqole ad

นอภ.แม่สอด สั่งการให้ จนท.เข้มงวด จุดตรวจหน้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

 นอภ.แม่สอด สั่งการให้ จนท.เข้มงวด จุดตรวจหน้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด
Social sharing
Digiqole ad

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด สั่งการให้ นายพิทักษ์ อินหลวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บูรณาการร่วมกับ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้า ออกและป้องกันคัดกรอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ จุดตรวจหน้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด(เลขที่๔๐๐) หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

Facebook Comments

Related post