Digiqole ad

“นอภ.ยางชุมน้อย” เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน และ บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

 “นอภ.ยางชุมน้อย” เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน และ บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดจอมพระ บ้านจอม ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอยางชุมน้อย ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่ข้าวพันก้อน และ บุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

สำหรับประเพณีแห่ข้าวพันก้อน เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจอมปฏิบัติสืบต่อกันมานับร้อยปี โดยชาวบ้านจะปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนเล็กๆนับพันก้อน ประดับตกแต่งพานข้าวพันก้อนอย่างสวยงาม แล้วนำไปถวายหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคูเมือง อายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี โดยมีความเชื่อว่า เมื่อทำบุญแห่ข้าวพันก้อนแล้ว จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ทำไร่ทำนาอย่างอุดมสมบูรณ์ และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวตนเอง

สำหรับงานบุญประเพณีแห่ข้าวพันก้อน นอกจากจะมีขบวนแห่ที่สวยงามจาก หลายๆหมู่บ้าน ทั้งในตำบลบึงบอน ตำบลยางชุมใหญ่ และ ตำบลยางชุมน้อย แล้ว ภายในงานยังมีการประกวดรำ พานข้าวพันก้อนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน และ พี่น้องชาวบ้านจอม ในการสืบสานประเพณีเก่าแก่ และ ร่วมกันส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมไปยังลูกหลานต่อไป

Facebook Comments

Related post