Digiqole ad

นศ.สื่อสาร คว้า 4 รางวัลคลิปสร้างสรรค์ เลือกรับประทานอาหารปลอดภัย

 นศ.สื่อสาร คว้า 4 รางวัลคลิปสร้างสรรค์ เลือกรับประทานอาหารปลอดภัย
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้ารับรางวัลในงานมอบรางวัลทรงคุณค่าผลงานเครือข่ายสร้างสังคมรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดดเด่นดีเยี่ยม ระดับประเทศ (Best of the Best) ในการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ประกอบด้วย นางสาวธัญลักษณ์ สิงห์ลอยลม ได้รับรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากผลงาน “เลือกซื้อ เลือกกิน เลือกใช้” นายธนบูรณ์ กองประทุม รับรางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีเด่น จากผลงาน “กินได้แต่ต้องเลือกกินดี ๆ” นายธนกฤต อินทุม รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีมาก จากผลงาน “จำไม่ได้เหรอ” นายวิริทธิ์พล เพชรแจ่ม รางวัลคลิปสร้างสรรค์ชมเชย จากผลงาน “เช็คให้ชัวร์ ดูก่อนใช้ผลิตภัณฑ์” ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลงานภายใต้โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 2567 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นายธนบูรณ์ กองประทุม ตัวแทนกลุ่มผลงานกินได้แต่ต้องเลือกกินดี ๆ เล่าว่า ปัจจุบันนี้อาหารสำเร็จรูปเป็นที่นิยมมากขึ้น ฉลากโภชนาการเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ได้รับสารอาหารตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ จึงนำมาสู่วางคอนเซ็ปต์ของวิดีโอ “กินได้แต่ต้องเลือกกินดี ๆ” ที่มีความต้องการจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคยุคใหม่ในเรื่องของการรับประทานอาหารแช่แข็ง ขนมต่าง ๆ สามารถรับประทานในปริมาณที่พอดี โดยผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานได้โดยการดูปริมาณค่าขนมจากฉลากจีดีเอ (GDA : Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม จะปรากฏบนบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ดังนั้นวิดีโอนี้จึงเลือกการนำเสนอเนื้อเรื่องสะท้อนไลฟ์สไตล์นักศึกษาที่ชอบรับประทานอาหารและขนม แต่มีความกังวลเรื่องของสารอาหาร เช่น พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เมื่อรับประทานมากเกินไปทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ภายในเรื่องจึงสอดแทรกเนื้อหาสาระการดูฉลากและเพิ่มความสนุกซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายเพลิดเพลินไปกับการดูคลิปวิดีโอ สำหรับผลงานการประกวดครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เขียวสอาด นางสาวพรพรรณ ฉิมพลี นางสาวกัลยลักษณ์ หมายมั่น ซึ่งภายในทีมแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดไม่ว่าจะเป็นการเขียนบท การตัดต่อ ฯลฯ และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ฮารีฟิน แวอาแซ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี ในเรื่องเนื้อหาและการเล่าเรื่อง ซึ่งการประกวดครั้งนี้นอกจากจะได้รับรางวัลแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งทำให้รู้สึกภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้มาก ๆ

Facebook Comments


Social sharing

Related post