Digiqole ad

นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลเกียรติคุณ ปี’64

 นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลเกียรติคุณ ปี’64

ทีม VREM (Virtual Reality Event Manager)   คว้ารางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน สำหรับกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาชิกทีมมี 3 คน คือ นายวชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม)  นายโชติชนิต ตั้งไทยขวัญ (เรย์มอนด์) และ Mr. Abhiyan Dash Shrestha (Abhi) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. ซึ่งเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 2 ในหลักสูตร I-BIT (Informatics for Digital Economy : International Program)  ด้านตัวแทนจากผู้จัดงานของวว. ได้ให้ข้อมูลว่า รางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ที่ทีมได้รับนั้น เดิมทีเดียวมีกำหนดการที่จะมีพิธีมอบรางวัลกับพณฯ ท่านรัฐมนตรีพร้อมนิทรรศการ จำเป็นต้องยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19

Advertisement

การแข่งขันการประกวดรายการนี้ มีนักศึกษาจาก มจพ. ร่วมการแข่งขันจำนวน 6 ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยขณะนั้นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ของหลักสูตร I-BIT  แต่การแข่งขันค่อนข้างใช้เวลานานมากกว่า 3 เดือน จนปัจจุบันนักศึกษาทีม VREM  เรียนอยู่ชั้นปี 3 แล้ว

การแข่งขันเริ่มจาก รอบแรกแข่งขันทั่วประเทศ ต่อมาคัดเหลือ 12 ทีม จนมาเหลือ 10 ทีม นักศึกษาจาก มจพ. จำนวน 6 ทีมก็สามารถเข้ารอบมาทั้งหมด จนมาถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย คือ 5 ทีม นักศึกษา มจพ. ก็ติด 1 ใน 5 ทีม ซึ่งถือเป็นนักศึกษาเพียงทีมเดียว ส่วนทีมที่เหลือ คือ ประชาชนที่มาจากองค์กรและเป็นมืออาชีพ

นับเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม กับรางวัลแรกของนักศึกษาในหลักสูตร I-BIT ซึ่งผลงานการประกวดเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในรายวิชา User-Centered Design โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากภาควิชา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ.  ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 6 ทีมและผู้สอนประจำวิชา  อาจารย์ ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารย์ทองพูล หีบไธสง  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณาจารย์ของคณะที่ร่วมให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ จนประสบผลสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับทีม VREM (Virtual Reality Event Manager) และคณาจารย์ทุกท่าน ที่สร้างชื่อมาสู่รั้วประดู่แดงอีกคครั้ง

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/YB6Do

Related post