Digiqole ad

นวัตกรรมด้านสาธารณสุข “Digital Health” เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนด้วยระบบดิจิทัล

 นวัตกรรมด้านสาธารณสุข “Digital Health” เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
Social sharing
Digiqole ad

ปิดฉากอย่างประทับใจได้รับความรู้กันแบบจัดเต็ม สำหรับงานเสวนาวิชาการ “Digital Health การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนด้วยระบบดิจิทัล นวัตกรรมด้านสาธารณสุข … ล้ำหน้า หรือ ล้ำเส้น” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง ร่วมหาทางออกและการทำงานเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของคนไทยภายใต้โครงการวิชาการในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพระปกเกล้า

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ พร้อมด้วย นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ คุณนิมิตร์ เทียนอุดม อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และปัจจุบันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารสุขและอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรรมาธิการสาธารณสุข เข้าร่วมเสวนา โดยมี นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการ รพ.ผู้สูงอายุ เป็นผู้ดำเนินรายการ

​ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญในความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงนโยบายและกฎหมายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงาน และความสำคัญเทคโนโลยี Digital Health ในการเข้ามาตอบโจทย์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมี Best Practice ที่เป็นตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญคือความเข้าใจถึงจริยธรรม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานเสวนาดีๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

Facebook Comments

Related post