Digiqole ad

“นลินี ทวีสิน” เผย ไทย-ตุรกีเล็งฟื้น FTA เพื่อขยายโอกาสทางการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม พร้อมอยากเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนตุรกีในรอบ 20 ปี

 “นลินี ทวีสิน” เผย ไทย-ตุรกีเล็งฟื้น FTA เพื่อขยายโอกาสทางการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม พร้อมอยากเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนตุรกีในรอบ 20 ปี
Social sharing

Digiqole ad
นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยหลังการหารือกับนางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ว่าประเทศไทยและประเทศตุรกีเคยร่วมกันผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA แต่ชะงักไปเพราะเหตุการณ์ไม่สงบภายในของตุรกี ดังนั้น ในรัฐบาลชุดนี้จะผลักดัน FTA ต่อให้สำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน รวมถึงไม่ได้มีการเยือนระดับผู้นำประเทศมานานถึง 20 ปี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีจึงอยากเชิญนายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย ไปเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อสานสัมพันธ์ไทย-ตุรกีครบรอบ 65 ปี อีกด้วย
1.นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยหลังการเข้าพบหารือกับ นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ว่าประเทศไทยและตุรกีเห็นพ้องกันที่จะผลักดันความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างกันให้ก้าวหน้า เนื่องจากที่ผ่านมามีการเจรจากันถึง 7 รอบ แต่ต้องหยุดชะงักลงเมื่อปี 2564 จากเหตุปัจจัยภายในประเทศของตุรกี โดยไทยพร้อมและยินดีจะกลับเข้าสู่การเจรจาทันทีเมื่อตุรกีเสร็จสิ้นกระบวนการทบทวนนโยบาย ซึ่งเอกอัครราชทูตตุรกียืนยันว่า แนวทางการพิจารณาของตุรกีน่าจะเป็นรูปเป็นร่างได้ในช่วงต้นปี 2567 ทั้งนี้หากการจัดทำ FTA ร่วมกันสำเร็จ ทั้ง 2 ประเทศก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะการลดช่องว่างดุลการค้า และด้านอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ไทยและตุรกีมีความสัมพันธ์ครบรอบ 65 ปี อีกด้วย
.
2.ผู้แทนการค้าไทยระบุว่า ตุรกีเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของโลก โดยไทยสามารถใช้ตุรกีเป็นสะพานเชื่อมต่อทางการค้าไปสู่ยุโรปตะวันออก กลุ่มประเทศบอลข่าน และแอฟริกาตอนเหนือได้ และสินค้าไทยที่จะได้รับประโยชน์จาก FTA เช่น ยานพาหนะ ตู้เย็น พลาสติกชนิดโพลิสไตลีน ผ้าทอ เมล็ดพืช อาหารฮาลาล ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ส่วนทางตุรกีนั้น สามารถใช้ไทยเป็นประตูการค้าไปสู่เอเชียตะวันออก อาเซียน และประเทศอื่นที่มีความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสมาชิก RCEP รวมทั้งการลงทุนใน EEC ขณะเดียวกันตุรกียังสนใจใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยตุรกีมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน
3.สำหรับบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในตุรกี เช่น CPF, Indorama และ Dusit Thani ส่วนบริษัทตุรกีที่ลงทุนในไทย เช่น KOC Holding, HIDROMEX, Sabanci Holding เป็นต้น และทั้ง 2 ประเทศยังมีเที่ยวบินตรงระหว่างกันทั้ง Turkish Airlines และสายการบินไทยจำนวนหลายเที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยตุรกีเห็นว่าทั้ง 2 ประเทศยังร่วมกันพัฒนาด้านอื่นได้อีก ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียว ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการจัดตั้งโรงเรียนในประเทศไทย และอยากให้ไทยพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าผลไม้จากตุรกีด้วย
.
4.”ท่านทูตตุรกีย้ำว่า ไทยไม่ได้มีการเยือนตุรกีในระดับผู้นำเป็นเวลามากกว่า 20 ปีแล้ว จึงอยากเชิญนายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทยไปเยือนตุรกี และยังแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ราชวงศ์ไทย รัฐบาล ภาคเอกชน NGO และประชาชนชาวไทย ให้ความช่วยเหลือตุรกีในเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาด้วย” ผู้แทนการค้าไทย กล่าว
.
Facebook Comments


Social sharing

Related post