Digiqole ad

“นลินี ทวีสิน” ผู้แทนการค้าไทย หารือทูตอินเดีย เล็งฟื้นฟูความตกลงการค้าเสรี FTA

 “นลินี ทวีสิน” ผู้แทนการค้าไทย หารือทูตอินเดีย เล็งฟื้นฟูความตกลงการค้าเสรี FTA
Social sharing
Digiqole ad
นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย หารือทูตอินเดีย เล็งฟื้นฟูความตกลงการค้าเสรี FTA เพื่อเอาตลาดรายการสินค้า 83 รายการกลับคืนมาภายหลังการเจรจาชะงักไปช่วงหลังรัฐประหาร พร้อมพานักธุรกิจไทยเปิดตลาดอินเดียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ถึง 5 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
.
1. นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยผลหารือกับ นายนาเคศ สิงห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยว่า ว่าภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในวันนี้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ไทย และอินเดีย เคยมีการทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA โดยได้เปิดตลาดสินค้าส่วนแรก (Early Harvest Scheme) จำนวน 83 รายการ ครอบคลุมทั้งสินค้าผลไม้สด ธัญพืช อาหารปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์แร่ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยได้ยกเลิกภาษีตั้งแต่ปี 2549 ทำให้การค้าทั้ง 2 ฝ่ายขยายตัว และไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า แต่การเจรจาได้หยุดชะงักไปเมื่อปี 2559 ดังนั้น จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ฝ่ายอินเดียต้องการฟื้นฟู FTA และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังอยากเห็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-อินเดีย และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่เติบโตขึ้นด้วย
.
2. นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย มีความตั้งใจอย่างมากที่จะมาร่วมการประชุมระดับผู้นำ BIMSTEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเห็นความสำคัญของเวที ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC จะเป็นเวทีที่จะช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างราบรื่น และหวังว่าจะมีโอกาสเดินทางเยือนระดับผู้นำอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป
.
3. สำหรับนโยบาย Startups India ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดอินเดียใหม่ (New India) เพื่อให้สอดคล้องกับที่อินเดียกำลังก้าวสู่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2568 นั้น อินเดียได้แสดงความจำนงที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ของไทยและอินเดียให้เกิดผลสำเร็จ
.
4. “มิติการเจรจาหารือทางการค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพราะครอบคลุมหลายด้าน โดยทูตอินเดียได้พูดถึงโอกาสด้านการส่งออก ทั้งทางด้านสินค้าเกษตร ยาเวชภัณฑ์ หรือแม้แต่ความร่วมมือด้านความมั่นคงหรือยุทโธปกรณ์ที่อินเดียมีศักยภาพ เช่น เฮลิคอปเตอร์ ผ่านนโยบาย Offset Policy หรือการชดเชยในกรณีซื้อจากต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมสำหรับมิตรประเทศอีกด้วย” ผู้แทนการค้าไทย กล่าว.
Facebook Comments

Related post