Digiqole ad

ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าสวนเกษตรและการแปรรูปโกโก้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้าสวนเกษตรและการแปรรูปโกโก้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Social sharing

Digiqole ad

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมงานสวนครูเชาว์โชว์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของนายเชาวรัตน์ รักษาพล ที่ดำเนินงานด้านเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ 15 ไร่ ได้แก่ การทำนา สวนมะพร้าวน้ำหอม สวนส้มโอทับทิมสยาม และการเลี้ยงปลา

โดยสวนมีจุดเด่นคือ เป็นผู้พัฒนาคุณภาพส้มโอทับทิมสยามเกรดพรีเมียม จนได้รับการการันตีให้เป็นผลผลิตที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคาดี โดยมีการส่งผลผลิตจำหน่ายในประเทศ ทั้งช่องทางออฟไลน์ผ่านหน้าสวนและออนไลน์ นอกจากนี้ ทางสวนฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการเปิดสวนให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำเกษตรผสมผสานด้วยการสอนอาชีพในการปลูกพืชและผลไม้กว่า 28 สายพันธุ์

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชม One More Thai Craft Chocolates ที่ดำเนินงานด้านการแปรรูปโกโก้ โดยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนโกโก้ดั้งเดิมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่ผลิตภัณฑ์คราฟต์ช็อกโกแลต โดยมีแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและชุมชนเป็นหลัก ทำให้ One More Thai Craft Chocolates ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการที่สำคัญต่างๆ ทำให้เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้ผลิตโกโก้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปโกโก้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ ด้วยการจัด Bean to Bar workshop การสอนและสาธิตการทำช็อคโกแลตแบบดั้งเดิม พร้อมเชื่อมโยงและรวมกลุ่มกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ เพื่อต่อยอดและยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post