Digiqole ad

ธ.ก.ส. เปิดตัวบริการ SMS แจ้งยอดและใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์

 ธ.ก.ส. เปิดตัวบริการ SMS แจ้งยอดและใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวบริการ SMS แจ้งยอดชำระและใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ ทั้ง ธกส มอบรัก 1/1 ธกส รักคุณ ธกส เพิ่มรัก 2 และ ธกส ทวีรัก 99 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดการส่งเงินฝากสงเคราะห์ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระ 7 วัน ให้กับลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในระบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (BAACLife) และหลังจากได้รับการส่งชำระ ธนาคารจะทำการส่งลิงก์ใบเสร็จรับเงินผ่านทางข้อความ (SMS) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับเงินฝากสงเคราะห์ต่ออายุเรียบร้อยแล้ว และหนังสือการส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์เต็มรูปแบบ (PDF File) จะจัดส่งพร้อมลิงก์ดาวน์โหลด จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 15, 31 มกราคม และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยพร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook Comments

Related post