Digiqole ad

ธ.ก.ส. ร่วม สำนักงานศาลยุติธรรม ยกระดับพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

 ธ.ก.ส. ร่วม สำนักงานศาลยุติธรรม ยกระดับพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
Social sharing

Digiqole ad

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่มีการใช้สิทธิทางศาลและเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว ในจัดการทรัพย์มรดกตามคำสั่งศาลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมี นายมานพ จินาไหม และนายทองคำ เกตุโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments


Social sharing

Related post