Digiqole ad

ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอลในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ

 ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอลในโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ
Social sharing

Digiqole ad

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา

ระหว่างนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬาตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา การสนับสนุนการจัดการแข่งขันภายในประเทศ การเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา การพัฒนาศูนย์กีฬาสาขา รวมถึงการร่วมมือระหว่างองค์กรกีฬาในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post