Digiqole ad

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลคุณธรรมอวอร์ด

 ธ.ก.ส. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลคุณธรรมอวอร์ด
Social sharing
Digiqole ad

ธ.ก.ส. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 และรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 ที่สะท้อนถึงการพัฒนาองค์กรในทุกมิติสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมของสังคมไทย พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานขององค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ก้าวหน้า ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี จากการประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่สะท้อนถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมและการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments

Related post