Digiqole ad

ธอส. เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ “ขาลเพิ่มพูน ปี 2566” หน่วยละ 1,000 บาท

 ธอส. เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ “ขาลเพิ่มพูน ปี 2566” หน่วยละ 1,000 บาท
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ชุด “ขาลเพิ่มพูน ปี 2566” จำหน่ายราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี บวกเพิ่มผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคาร 0.15% ต่อปี รวมผลตอบแทนเป็น 1.15% ต่อปี เมื่อฝากครบ 3 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท ตลอด 36 งวด เริ่มซื้อสลากได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทาง Mobile Application : GHB ALL GEN และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนทุกคนได้มีทางเลือกในการลงทุนที่มีความมั่นคงให้ผลตอบแทนดี

อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้คนไทยมีบ้าน ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน จึงได้จัดทำ “สลากออมทรัพย์ ชุด “ขาลเพิ่มพูน ปี 2566” กรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ออมเงินแถมลุ้นรับโชคได้ง่ายๆ เพียงหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ให้ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี และรับผลตอบแทนผันแปร 0.15% ต่อปี รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1.15% ต่อปี

โดยเงื่อนไขรับผลตอบแทนผันแปรเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคาร ที่นำเงินสลากออมทรัพย์ดังกล่าวไปปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 พร้อมกันนี้ ยังมีโอกาสถูกรางวัลทุกเดือนรวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 3 มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 90 บาท และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง รางวัลละ 40 บาท

โอกาสในการถูกรางวัลใหญ่สูงถึง 0.00045% และหากฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป การันตีถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวทุกงวดรับผลตอบแทน 1.630% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป การันตีถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัล เลขท้าย 3 ตัวทุกงวด รับผลตอบแทน 1.738% ต่อปี

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด”ขาลเพิ่มพูน ปี 2566” ได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบ วงเงิน โดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

Facebook Comments

Related post