Digiqole ad

ธอส. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.วังม่วงสัทธรรม

 ธอส. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.วังม่วงสัทธรรม
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานธนาคารร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยดำเนินรอยตามพระราชกรณียกิจในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานด้านการแพทย์
และสาธารณสุขโดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ได้สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกันธนาคารยังได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

ในโอกาสนี้ จึงได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยดำเนินรอยตามพระราชกรณียกิจ ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์เอกภพ สะเดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม เป็นผู้รับมอบ

โดยครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ธนาคารส่งมอบนั้น สามารถนำไปใช้ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยอัมพาต ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกร์ ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 2 หลัง, เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไกร์ ราวสไลด์พร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน 2 หลัง, เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 400,000 บาท

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ยังร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ประดิษฐ์ถุงผ้ารักษ์โลกสำหรับใส่ยา เบาะรองนั่งผู้สูงอายุและผู้พิการ หมอนช้างบีบบริหารมือสำหรับผู้ป่วย
ที่ต้องกายภาพบำบัด ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ที่ดำเนินการตามนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี

Facebook Comments


Social sharing

Related post