Digiqole ad

ธอส. สนับสนุน Server และอุปกรณ์ IT แก่ องค์การสะพานปลา

 ธอส. สนับสนุน Server และอุปกรณ์ IT แก่ องค์การสะพานปลา
Social sharing
Digiqole ad

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานพิธีมอบ Server และอุปกรณ์ IT โครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง ธอส. และองค์การสะพานปลา (อสป.) ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ปรีดายังสุขสถาพร ผู้อำนวยการ อสป. เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการมอบ Server และอุปกรณ์ IT ดังกล่าว เป็นไปตามโครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง ธอส.และ อสป. ที่มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน โดย ธอส.ได้สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ อสป. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ ธอส. ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และอุปกรณ์เครือข่าย (Network Switch) เพื่อจัดทำระบบสำรองข้อมูลให้กับเครื่องแม่ข่ายต่าง ๆ ในองค์กร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดิจิทัลต่อไป ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

Facebook Comments

Related post