Digiqole ad

ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม-หน้ากากอนามัย-สายคล้องให้แก่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”

 ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม-หน้ากากอนามัย-สายคล้องให้แก่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนับสนุนน้ำดื่มของธนาคาร จำนวน 10,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้อง ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” เพื่อช่วยเหลือและร่วมดูแลบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด รวมถึงที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้เปิดอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งนับเป็น 1 ใน 11 หน่วยของศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรภายใต้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สามารถรองรับประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้วันละ 5,000 – 8,000คน โดยนำร่องในการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานหรือชุมชนโดยรอบ และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อีกด้วย
และเพื่อเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำดูแลประชาชนที่รอรับการฉีดวัคซีนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน ในวันนี้ (26 มิถุนายน 2564) ผู้แทนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย นายดนัย แสงศรีจันทร์ และนางสุดจิตตรา คำดี ร่วมมอบน้ำดื่มธนาคารให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน “KU สู้ COVID-19” จำนวนรวม 10,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ที่จัดทำโดยจิตอาสาของธนาคาร เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร ร่วมในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท อาทิ การจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง การจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 การจัดสร้างไอซียูสนาม การจัดหาเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารกว่า 100,000 ขวด หน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ถุงยังชีพ อาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/RsSIb

Related post