Digiqole ad

ธอส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 ธอส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
Social sharing

Digiqole ad

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบหมายให้ผู้บริหารธนาคาร พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ลงพื้นที่ประสบวาตภัย เพื่อแจกถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน ฝนตกหนักและลูกเห็บตก ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสูงสุดในรอบ 60 ปี พร้อมทั้งส่งกำลังใจ แสดงความห่วงใยของธนาคารต่อผู้ประสบวาตภัย ให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ที่มุ่งมั่นสร้างความผาสุกให้แก่สังคมโดยรวม รวมถึงเป็นการสะท้อนการมีจิตอาสาของบุคลากร ในการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

Facebook Comments


Social sharing

Related post