Digiqole ad

ธอส.ร่วมส่งมอบยางยืด ใน “โครงการ ธอส. ร้อยยาง สร้างสุข เพื่อสังคมไทย”

 ธอส.ร่วมส่งมอบยางยืด ใน “โครงการ ธอส. ร้อยยาง สร้างสุข เพื่อสังคมไทย”
Social sharing

Digiqole ad

ให้แก่วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ร่วมส่งมอบยางยืดเพื่อสุขภาพที่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของธนาคารทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดทำขึ้นจำนวน 11,999 ชิ้น ใน “โครงการ ธอส. ร้อยยาง สร้างสุข เพื่อสังคมไทย” ให้แก่วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

โดยมี     พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการเสริมสร้างฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ กระชับกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี กระตุ้นพัฒนามวลกระดูก ป้องกันปัญหากระดูกบาง  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดห้วยปลากั้ง       จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

Facebook Comments


Social sharing

Related post