Digiqole ad

ธอส. ร่วมส่งมอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

 ธอส. ร่วมส่งมอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย
Social sharing
Digiqole ad

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ธอส. จึงได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบ ความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้ นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของธนาคาร จึงได้ร่วมกันบรรจุถุงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังนำไปลงพื้นที่แจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การบรรจุถุงยังชีพดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคาสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

Facebook Comments

Related post