Digiqole ad

ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน รับเงินคืน 1,000 บาท

 ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน รับเงินคืน 1,000 บาท
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบ 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการ สถานะบัญชีปกติ วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท มีวินัยการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านย้อนหลังรวม 48 เดือนสม่ำเสมอ นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567)

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา
ได้ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกันยังพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2567 รวมถึงร่วมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า
จึงได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.” สำหรับลูกค้า
รายย่อยและลูกค้าสวัสดิการ ที่มีสถานะบัญชีปกติ มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวด
ที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ให้ได้รับเงินคืนจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ 2567 จะต้องดาวน์โหลด Application : GHB ALL GEN พร้อมผูกบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธอส. และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) และรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALLGEN และ www.ghbank.co.th

Facebook Comments

Related post