Digiqole ad

ธอส. จับมือ อสป. จัดงาน “มหกรรมรถจำหน่ายสินค้าและอาหารประมงพื้นบ้าน (Food Truck on tour)”

 ธอส. จับมือ อสป. จัดงาน “มหกรรมรถจำหน่ายสินค้าและอาหารประมงพื้นบ้าน (Food Truck on tour)”
Social sharing
Digiqole ad

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อสป.) เข้าร่วมงาน “มหกรรมรถจำหน่ายสินค้าและอาหารประมงพื้นบ้าน (Food Truck on tour)”

ซึ่ง อสป. ได้นำอาหารทะเลสดคุณภาพดีจากชาวประมงพื้นบ้านโดยตรงที่ทำประมงถูกต้องตามกฎหมาย (NON-IUU Fishing Products) และปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน มาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ชาวประมง รวมถึงเปิดตัว Saphanpla Platform ซึ่งเป็น Online Marketplace หรือศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายออนไลน์ทาง https://sapanplaonline.com/ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างชาวประมงกับประชาชนทั่วไป

โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ระหว่าง ธอส. กับ อสป. เพื่อให้ชาวประมงมี Financial Footprint ที่เป็นข้อมูลทางการเงินในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

Facebook Comments

Related post