Digiqole ad

ธอส. จัดงานถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปี 66 ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023

 ธอส. จัดงานถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ปี 66 ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023
Social sharing
Digiqole ad

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมถ่ายทอดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายองค์กร และแผนยุทธศาสตร์ธนาคารประจำปี 2566 ในงาน GHBank Symphony Meeting 2023 [ดำรงอยู่ + เติบโต =>ยั่งยืน]

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ เข้าใจ เห็นภาพเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย “การดำรงอยู่” คือการปรับตัว เริ่มต้นจากทัศนคติ สร้าง Growth Mindset ไม่ยึดติดกับคำว่าทำไม่ได้ เพื่อทำให้ธนาคารแข็งแกร่งดำรงอยู่ได้ “การเติบโต” ด้วยการจัดการความรู้ (KM) รวมถึงการสร้าง Innovation และการนำ Technology มาใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น เป็นต้น และ “ความยั่งยืน” การเป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน ก้าวผ่านปัญหา หรือผลกระทบรุนแรงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์และผู้จัดการเขต/สาขาทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมรับชมงานในรูปแบบ On-site ณ โรงแรม The Riverie by Katathani จังหวัดเชียงราย และมีผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์รวมกว่า 2,000 คน

Facebook Comments

Related post