Digiqole ad

“ธนาสิริฯ จับมือกับสนง.พัฒนาชุมชนนนทบุรี คัดสินค้าจากเกษตรกรเป็นของขวัญปีใหม่

 “ธนาสิริฯ จับมือกับสนง.พัฒนาชุมชนนนทบุรี คัดสินค้าจากเกษตรกรเป็นของขวัญปีใหม่
Social sharing
Digiqole ad

ภายใต้แนวคิด “Thanasiri Well being” ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อ THANA นำทีมโดย นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ ยึดนโยบาย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ Enhance Quality of Family Life , Environment Care & Energy Saving และ Embrace Community & Social Sharing เพื่อให้เกิดความความยั่งยืนและพอเพียง ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมกันส่งเสริมโอกาสให้ชุมชนและสังคม ล่าสุด บริษัทฯ ได้จับมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นนทบุรี คัดเลือกและสนับสนุนสินค้าชุมชน จากเกษตรกรคุณภาพ ในจ.นนทบุรี

โดยคัดสรรของขวัญพิเศษ เป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านนาหลวง ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พนักงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในงานประชุมประจำปีของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นสินค้าสุขภาพจากธรรมชาติ ปลูกเองจากนาของเกษตรกรชุมชน และสีเองจากโรงสีข้าวชุมชน ปลอดภัยไร้สารพิษ ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสร้างความยั่งยืนไปยังสังคมได้อย่างดี

ข้อมูลข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านนาหลวง ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

Facebook Comments

Related post