Digiqole ad

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ธนาคารไทยพาณิชย์จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Social sharing
Digiqole ad

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ธนาคารไทยพาณิชย์นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ      พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พร้อมนี้ธนาคารฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองวาฬ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมี นายพีระชาติ ศรีมหันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองวาฬ เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบถุงน้ำใจไทยพาณิชย์ให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนางประทิน​ เงินเรือง​โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ เป็นผู้แทนรับมอบ รวมยอดปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นเงิน 4,162,654.40 บาท โดยพิธีจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Facebook Comments

Related post