Digiqole ad

ธนาคารออมสิน นำเรือออมสิน ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว 3 ชุมชนย่านฝั่งธนบุรี

Social sharing
Digiqole ad

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ธนาคารออมสินภาค 3 ได้นำอาหารกล่อง น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ รวมจำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านตามแนวทาง Home Isolation และประชาชนในชุมชนฝั่งธนบุรี 3 เขต ได้แก่ ชุมชนสวนสมเด็จย่าฯ เขตคลองสาน ชุมชนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี และชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ CSR “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” เพื่อช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

 

Facebook Comments

Related post