Digiqole ad

ธนาคารกรุงเทพ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนภารกิจบริการประชาชนผ่าน ‘Call Center หมอพร้อม’

 ธนาคารกรุงเทพ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนภารกิจบริการประชาชนผ่าน ‘Call Center หมอพร้อม’
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงความขอบคุณธนาคาร ในโอกาสร่วมสนับสนุน ‘Call Center หมอพร้อม’ ของกระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ในสถานการณ์วิกฤติ  

 

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ นางนิตยา พิทักษ์พงษ์ ผู้จัดการศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะตัวแทนธนาคาร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โอกาสแสดงความขอบคุณแก่ธนาคารกรุงเทพ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ‘Call Center หมอพร้อม’ ของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   โควิด-19 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมธนาคารไทย ดำเนินโครงการจัดตั้ง ‘Call Center หมอพร้อม’ ภายใต้ความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวัคซีน โดยได้ร่วมเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วของกระทรวงสาธารณสุขให้แก่ประชาชน และด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในภาคการธนาคาร ในการให้บริการลูกค้าผ่าน Call Center สามารถช่วยสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้เป็นอย่างดี

ภายใต้โครงการนี้ ธนาคารกรุงเทพได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ Call Center ของธนาคาร ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้บริการประชาชนที่ติดต่อสอบถามข้อมูลและคำแนะนำผ่านช่องทาง Call Center หมอพร้อม โทรศัพท์หมายเลข 0 2792 2333  โดยธนาคารกรุงเทพเป็น 1 ใน 6 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย   ที่ร่วมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยล่าสุดได้ขยายเวลาร่วมดำเนินโครงการต่อไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

“การสนับสนุน Call Center หมอพร้อม เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลประชาชน ซึ่งธนาคารกรุงเทพมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติที่มักมีข่าวสารเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือนต่าง ๆ ซึ่งนำมาสู่ความสับสนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพ หรือซ้ำเติมความเดือดร้อนที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ โดยในระหว่างปฏิบัติภารกิจก็มีหลายกรณีที่สร้างความภาคภูมิใจให้ทีมเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งมีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังทุกข์ร้อนและเป็นกังวล จนสามารถก้าวผ่านปัญหา ได้เข้าถึงการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยมาโดยตลอด” นายทวีลาภ กล่าว

Facebook Comments

Related post