Digiqole ad

ธนาคารกรุงเทพประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19

 ธนาคารกรุงเทพประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรค COVID-19

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับการแจ้งยืนยัน ว่ามีพนักงานของธนาคารสังกัดหน่วยงานในอาคารแสงทองธานี ชั้น 26 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งได้ทราบผลและการยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อเมื่อวันที่23 มกราคม 2564 โดยเป็นช่วงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home (WFH) และพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 โดยพนักงานรายดังกล่าวมิได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานในธนาคารเลยจนถึงปัจจุบัน

Advertisement

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการติดเชื้อดังกล่าวจะเกิดขึ้นนอกสถานที่ปฏิบัติงาน แต่ธนาคารได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออาคารแสงทองธานี ชั้น 26 ตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ของธนาคาร และแนวทางปฏิบัติของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ สาเหตุการติดเชื้อของของพนักงานรายดังกล่าว เนื่องจาก ในระหว่างที่ได้รับมอบหมายให้ Work from Home (WFH) และพักอาศัยอยู่ที่บ้านนั้น มีบุคคลในครอบครัวตรวจพบว่าติดโรค COVID-19 ในวันที่ 13 มกราคม 2564 พนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจในวันเดียวกัน โดยปรากฏผลเป็นลบ ต่อมามีบุคคลในครอบครัวตรวจพบว่าติดโรค COVID-19 เพิ่มขึ้นอีกในวันที่ 15 มกราคม 2564 หลังจากนั้นพนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจซ้ำเป็นครั้งที่ 2 และได้รับแจ้งยืนยันผลตรวจเป็นบวก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และไม่ปรากฏอาการป่วยรุนแรงแต่ประการใด ทั้งนี้ แพทย์สันนิษฐานว่า สาเหตุการติดเชื้อที่ตรวจพบในครั้งที่ 2 นี้ อาจเกิดจากการที่พนักงานรายดังกล่าวอาศัยที่บ้านพักและสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว ในช่วงระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2564

ธนาคารมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเว้นระยะห่าง มีฉากกั้น พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่มีการสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่พร้อมเคียงข้างเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน./

Advertisement
Facebook Comments

Related post