Digiqole ad

“ธนกร”จี้ “บิ๊กตู่”สร้างภาระหนี้มหาศาล อีก100 ปีก็ใช้ไม่หมด อัดล้มเหลวยกระดับชีวิตเกษตรกร ทำให้ท้อจนอยากเลิกอาชีพเกษตร

 “ธนกร”จี้ “บิ๊กตู่”สร้างภาระหนี้มหาศาล อีก100 ปีก็ใช้ไม่หมด อัดล้มเหลวยกระดับชีวิตเกษตรกร ทำให้ท้อจนอยากเลิกอาชีพเกษตร
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น.นายธนกร ไชยกุล ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายใต้การบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลุ่มเกษตรกรคือกลุ่มที่ถูกลืม ไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากพลเอกประยุทธ์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทุกวันนี้เกษตรกรต้องน้ำตาตกใน เพราะยิ่งทำยิ่งจนลง จนอยากเลิกทำการเกษตรแล้ว

7 ปีที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ปล่อยปละละเลยปัญหา เกษตรกร ปล่อยให้ต้นทุนสินค้าเกษตรปรับเพิ่มสูงขึ้น ราคาปุ๋ยยูเรียจาก 300 บาท มายุคพลเอกประยุทธ์ราคาเพิ่มมาเป็น 1,300 บาท เพิ่มขึ้น 3 เท่า ในขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิจาก 18,000 บาทต่อตันหล่นมาที่ 8,000 บาทต่อตัน เกษตรกรหมดกำลังใจจนอยากเลิกอาชีพแล้ว

นายธนกร กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์จำได้หรือไม่หลังรัฐประหาร ประกาศว่า จะลดต้นทุนการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผ่านมา 7 ปี กลับลืนน้ำลายตัวเองเพราะไม่เคยทำได้เลย อ้างอย่างเดียวคุมราคาปุ๋ยไมได้เพราะเป็นเรื่องของเอกชน ทุกวันนี้เอกชนบริหารประเทศ แทนรัฐบาลแล้วหรือ

“การบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ล้มเหลวในทุกเรื่อง ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตร เก่งอยู่อย่างเดียวคือการกู้เงินสร้าง หนี้สินในอนาคต เงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาใช้อีก 100 ปีก็ไม่หมด ถึงเวลานี้พล.อ.ประยุทธ์ควรลาออกไปได้แล้ว เพราะไร้ความสามารถ ควรเปิดโอกาสให้คนอื่นมาฟื้นฟูประเทศ หากเห็นแก่ประเทศและประชาชนจริงท่านควรเสียสละตัวเองอย่าอยู่เพื่อฉุดรั้งประเทศให้ตกต่ำไปกว่านี้เลย”นายธนกร กล่าว

Facebook Comments

Related post