Digiqole ad

ท่านกำลังประมาท

 ท่านกำลังประมาท
Advertisement
Advertisement
ท่านกำลังประมาท กับ ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน ว่าด้วยอาวุธประกอบกับอำนาจ มันจะกดทับและสร้างความศิโรราบได้อย่างถาวร
เมื่อปี 2514 นักข่าวเด็กๆที่เป็นลูกทหารและเข้านอกออกใน ในบ้านถกลสุข ได้มากกว่าคนอื่น ก็เชื่อว่า แค่เสียงเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ ของเด็กไม่กี่คน กับ สื่อมวลชนที่มีแค่หนังสือพิมพ์ จะทำอะไรได้กับอำนาจมหาศาลของ จอมพล ถนอม กิตติขจร กับ จอมพล ประภาส จารุเสถียร
ปีนี้ 2564 นักข่าวชราอย่างผม รับรู้ถึงความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสของประชนคนไทย ที่ประสพกับการเผชิญหน้ากับโรคระบาด และก่นด่าถึงความสามารถของรัฐที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน
รัฐใช้เงินอย่างมากมายกับการจ่ายแจกทั้งๆที่ วัคซีนเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า
5 ปี แห่งความล้มเหลวของรัฐที่ทรงอำนาจ กับอีก 2 ปี ในรูปผสมของรัฐกึ่งเผด็จการ
สำหรับประชาชนแล้ว มันคืออาชีพที่หดหาย เพราะทุนใหญ่บดขยี้ มันคือหนี้สินที่ไร้ทางปลด เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ต้องเอามาประทังความอยู่รอดครอบครัว
2514 กับ 2564 ที่แตกต่างกัน คือความสามารถในการสื่อสารระหว่างกันของประชาชน ความรู้สึกร่วมของความโกรธแค้นชิงชัง มันไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์ แต่มันคือทีวีหมื่นช่องแสนช่อง
2514 กรุงเทพคือประเทศไทย แต่ 2564 มันไม่ใช่ ประเทศไทยคือคนไทยทั้งแผ่นดิน
2514 ไม่มีสักคนที่เป็นดาราออกมาก่นด่าขับไล่ถนอม-ประภาส
2564 มันแตกต่าง แตกต่างอย่างน่าประหวั่นพรั่นพรึง
ท่านกำลังประมาท และทำบาปกับชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของพวกท่าน ความประมาทของพวกท่าน จะยังความเดือดร้อนแสนสาหัสกับครอบครัวของท่าน
ทันที่ที่แผ่นดินเคลื่อนตัว มันจะสายเกินไปสำหรับการแก้ไข และเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับการต่อสู้
2514 คือ 2 ปี ก่อนวันมหาวิปโยค !!!!
พญาไม้
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/W6thB

Related post