Digiqole ad

ทูตวัฒนธรรมหมอสะอาดและคณะยุวทูตน้อยหมอสะอาดจิตอาสาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต

 ทูตวัฒนธรรมหมอสะอาดและคณะยุวทูตน้อยหมอสะอาดจิตอาสาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต
Social sharing
Digiqole ad

ทูตวัฒนธรรมหมอสะอาดและคณะยุวทูตน้อยหมอสะอาดจิตอาสา ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสนาม จ.ภูเก็ต โดยมี คุณพัณณ์ชิตา สิงหเกรียงไกร ผู้นำจิตอาสาพี่เลี้ยง จ.สุราษฎร์ธานี และ คุณมินตรา จรรยาวดี ผู้นำจิตอาสาพี่เลี้ยง จ.ภูเก็ต โครงการหมอสะอาด เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งมี พระอาจารย์สุโชติ ปุชโชโต ประธานโครงการหมอสะอาด ที่สร้างเสริมให้เด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม คุณนราศักดิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณวรวุฒิ อุตสาแท้
ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน

 

 

 

Facebook Comments

Related post