Digiqole ad

ทุน รัฐบาลนิวซีแลนด์ แบบเต็มจำนวน เปิดรับสมัครแล้ว

 ทุน รัฐบาลนิวซีแลนด์ แบบเต็มจำนวน เปิดรับสมัครแล้ว
Social sharing
Digiqole ad

ทุน รัฐบาลนิวซีแลนด์ แบบเต็มจำนวน เปิดรับสมัครแล้ว 

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) แจ้งว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา ManaakiNew Zealand Scholarships แบบเต็มจำนวน ให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์จะได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ใน 11 แห่งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2567  กำหนดเปิดรับสมัครแล้วไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566 (เที่ยงวันเวลาประเทศนิวซีแลนด์) โดยทุนการศึกษานี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับ:

อนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) หลักสูตร 1 ปี
ปริญญาโท (Master’s Degree) หลักสูตร 1-2 ปี  
ปริญญาเอก (PhD) หลักสูตร 3-4 ปี

สามารถรวจสอบคุณสมบัติการสมัครได้ที่https://scholarship.force.com/Scholar/s/eligibility-test

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครทางออนไลน์ได้ที

https://www.nzscholarships.govt.nz/en/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/apply-online-for-a-new-zealand-scholarship/

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nzscholarships.govt.nz/

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่https://scholarship.force.com/Scholar/s/enquiry

Facebook Comments

Related post