Digiqole ad

ทุกข์ชาวบ้าน! โร่ร้องสื่อ เร่งตรวจสอบ ‘อบจ.สุราษฎร์ธานี’ จัดสรรงบประมาณไม่เท่าเทียม ตั้งข้อสังเกตงานปลายฝนต้นหนาวไม่คุ้มค่าเงิน – พื้นที่คนสนิทงบลงเยอะ ที่อื่นไม่ขยับ

 ทุกข์ชาวบ้าน! โร่ร้องสื่อ เร่งตรวจสอบ ‘อบจ.สุราษฎร์ธานี’ จัดสรรงบประมาณไม่เท่าเทียม ตั้งข้อสังเกตงานปลายฝนต้นหนาวไม่คุ้มค่าเงิน – พื้นที่คนสนิทงบลงเยอะ ที่อื่นไม่ขยับ
Social sharing
Digiqole ad

เพิ่งผ่านพ้นไปกับโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “ปลายฝนต้นหนาว” สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 67 ที่ลานจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดสรรใช้งบประมาณในการจัดงานเกือบ 6 ล้านบาท แต่ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านหลายคนที่เดินทางไปร่วมงานว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดครั้งนี้ “ไม่คุ้มค่าเงิน” เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความเป็นจริง ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า จะเป็นช่องโหว่ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือไม่?

ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า ทาง อบจ.สุราษฎร์ ได้มีการร้องขอให้หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้วย ยิ่งทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจของชาวบ้านว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพออย่างนั้นหรือ และมีการดำเนินการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดหรือไม่? จึงอยากให้สื่อมวลชนและหน่วยงานของภาครัฐช่วยเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง เพราะการจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรอยู่ในงบประมาณการจัดงานที่เหมาะสม เพราะยังมีอีกหลายอำเภอที่ชาวบ้านยังลำบาก และไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนา

ยกตัวอย่าง เรื่องที่กำลังเป็นกระแสโจมตีอย่างหนัก นั่นคือ ยังมีถนนอีกหลายเส้นทางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่รอการพัฒนาและปรับปรุง ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยัง “นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เข้ามาช่วยซ่อมแซม เนื่องจากเวลานี้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบาก รวมไปถึงหลายแห่งยังมีปัญหาเรื่องขาดแคลน “น้ำกิน-น้ำใช้” ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่ปัญหาความทุกข์ใจของชาวบ้านเหล่านี้กลับไม่ได้รับการตอบรับถึงการเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด และเมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไขเพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ เพราะอีกไม่นาน “กำนันพงษ์ศักดิ์” ก็จะอยู่ครบวาระ ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ในอีกไม่นานนี้


อีกเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านมองถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เท่าเทียม เนื่องมาจากการลงมาให้ความช่วยเหลือในแต่ละอำเภอ ชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ไหนที่กำนันพงษ์ศักดิ์ มีความสนิทสนม กับ สจ. หรือผู้นำในท้องถิ่นนั้นๆ มักจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าอำเภอไหนไม่มีความสนิมสนมก็จะไม่ได้รับงบประมาณลงมาช่วยเหลือดูแลชาวบ้านเลย บางอำเภอกำลังประสบปัญหาหนักมาก แต่ก็ไม่เคยได้รับงบประมาณลงมาพัฒนาแต่อย่างใด

แน่นอนว่า ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง พวกเขาจำเป็นต้องพูด และอยากฝากไปถึงผู้มีอำนาจที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โปรดรับรู้และช่วยลงมาดูปัญหาที่เป็นความทุกข์ของชาวบ้านด้วย โดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใส ทำอะไรควรตรงไปตรงมา เพราะการเลือกตั้งนายก อบจ.สุราษฎร์ฯ สมัยหน้า เป็นเดิมพันของผู้ที่สร้างความหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

Facebook Comments

Related post