Digiqole ad

ที ลีสซิ่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

 ที ลีสซิ่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
Social sharing
Digiqole ad

ที ลีสซิ่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

นางสาวนุชนาถ แก้วน่วม ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ที่ 3 จากซ้าย) ตอกย้ำการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

Facebook Comments

Related post