Digiqole ad

ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ กุมภาพันธ์ 65 ขายได้ 52% ในเดือนแรก

 ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ กุมภาพันธ์ 65 ขายได้ 52% ในเดือนแรก
Social sharing
Digiqole ad

“อะเมซิ่งไทยแลนด์” จริงๆ โครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ปรากฏว่าขายได้ดียกแผง โดยเฉลี่ยมียอดจองซื้อแล้ว 52% และเป็นห้องชุดมากที่สุดถึง 84.5% หรือโครงการอาคารชุดจะฟื้นตัวอีกแล้ว

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยข้อมูลการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีเพียง 14 โครงการ จำนวนโครงการเปิดตัวมีน้อย แต่มีจำนวนหน่วยขายรวม 8,272 หน่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องชุด และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 18,257 ล้านบาท มีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 52% ถือว่าขายดีสวนกระแสโควิด

จำนวนหน่วยขายเดือนนี้มีทั้งหมด 8,272 หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 822 หน่วย (เดือนมกราคม 2565 มีจำนวน 7,450 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เนื่องจาก ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายกลางเริ่มทยอยเปิดตัวโครงการอาคารชุดมากขึ้น จึงทำให้จำนวนหน่วยขายของเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ คืออาคารชุด 84.5% รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 6.5% ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 6.1% ตามลำดับ

มูลค่ารวมที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,257 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา -34% เนื่องจากหน่วยขายส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดระดับราคาค่อนข้างถูก โดยหน่วยขายที่มีระดับราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีถึง 71.2%  ดังนั้นภาพรวมโครงการที่เปิดขายใหม่ในเดือนนี้แม้จะมีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าโครงการและราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยกลับลดลง ซึ่งราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงประมาณ -40.2% ทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.207 ล้านบาท แต่เดือนที่ผ่านมามีราคาขายเฉลี่ยที่ 3.693 ล้านบาท

อัตราการขายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 52% เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 18% ต่อเดือน ซึ่งถือว่ามีอัตราการขายได้เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการขายได้สูงสุด คืออาคารชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท ขายได้แล้วถึง 71% รองลงคือ ทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 5-10 ล้านบาท ขายได้ 41% และอันดับ 3 คือ ทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 2-3 ล้านบาท ขายได้แล้ว 19%)

บริษัทประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 4 บริษัท คือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทในเครือและบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

ในด้านทำเลที่ตั้งจะพบว่าในเดือนนี้มีโครงการที่เปิดตัวใหม่และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในมีจำนวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง (intermediate area) จำนวน 9 โครงการ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนบางนา-เทพารักษ์ ถนนเพชรเกษม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีก 3 โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งใกล้แหล่งงาน และชุมชนที่อยู่อาศัยในย่านนั้น เช่น ย่านรังสิต-นครนายก และสุวรรณภูมิ เป็นต้น

                ถ้านักพัฒนาที่ดิน นักลงทุนสนใจศึกษาข้อมูลจริงๆ จะเห็นได้ว่ายังมีช่องทางและโอกาสการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ประสบความสำเร็จอีกมาก  โดยเริ่มต้นที่การสำรวจวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

ดร.โสภณ พรโชคชัย
sopon@area.co.th

Facebook Comments

Related post