Digiqole ad

ที่ปรึกษาประธาน(กมธ.)การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมคณะ จัดข้าวกล่องมอบให้ชุมชนห้วยขวาง-ดินแดง บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

 ที่ปรึกษาประธาน(กมธ.)การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมคณะ จัดข้าวกล่องมอบให้ชุมชนห้วยขวาง-ดินแดง บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19
Social sharing

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)โดยมีนายสมเกียรติ มั่นคง ที่ปรึกษาประธาน(กมธ.)การกฎหมายการยุธิธรรมและสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย นายนวการ ขอนศรี ประธานสภาเคหะชุมชนการเคหะแห่งชาติ และนายชูชีพ ตรีโภคา ที่ปรึกษาประธาน (กมธ.)ตำรวจได้ร่วมกับ นายชัยณรงค์ ภัทรเมธานนท์และเพื่อนๆนำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาแจกให้กับผู้กักตัวตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขต 5 ห้วยขวาง-ดินแดง เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะ(ตลาดสดห้วยขวาง)มีอัตราการติดเชื้อเป็นลำดับต้นๆ

ซึ่งทางท่านประธานกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธมนุษยชน ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมอบนโยบายเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ช่วยจัดหาเตียงและจัดหาข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ตลอดจนข้าวกล่องจำนวน 300-500 กล่อง แจกให้พี่น้องชุมชนชาวห้วยขวาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

Facebook Comments

Related post