Digiqole ad

“ทีเส็บ” เดินหน้ายกระดับบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะวิธีการต่าง ๆ สู่การพัฒนาศักยภาพเมืองต้นแบบ (Qualify Destination)

 “ทีเส็บ” เดินหน้ายกระดับบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะวิธีการต่าง ๆ สู่การพัฒนาศักยภาพเมืองต้นแบบ (Qualify Destination)
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเร็ว ๆ นี้ “ทีเส็บ” โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จัดกิจกรรมอบรม Venue Management Course ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอัมมาน ยูนีค จังหวัดอุดรธานี
ใน หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพเมืองต้นแบบ (Qualify Destination) จังหวัดอุดรธานี ยกระดับศักยภาพสู่เมืองต้นแบบท่องเที่ยวและไมซ์ ตอบรับการเป็นเจ้าภาพงาน Mega Event ของโลก” และ “ประสบการณ์การสร้าง Customer Experience อย่างไรให้ถูกใจลูกค้า” โดยมีวิทยากรที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ ได้แก่ คุณสุกัญญา จันทร์ชู ที่ปรึกษากรรมการสมาคมโรงแรมไทย และอดีตผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ, คุณวรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และคุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรไมซ์ ทีเส็บ และร่วมทำกิจกรรม Workshop “สร้าง Customer Experience อย่างไรให้โดนใจลูกค้า” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ ที่พร้อมยกระดับการให้บริการครบทุกด้าน


คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรไมซ์ ทีเส็บ
กล่าวว่า “ การจัดงานพืชสวนโลกในปี 2569 เป็นหนึ่งในงาน Mega event โดยมีการตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวนมากว่า 5 ล้านคน รวมไปถึงระยะเวลาในการจัดงานยาวนานถึง 134 วัน แน่นอนว่าเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจมากมาย ทุกภาคส่วนจะมาสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาล ดังนั้น Mega event จึงกลายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย หากพูดถึงการท่องเที่ยวแล้ว อุตสาหกรรมไมซ์จัดว่าเป็นลูกค้าของธุรกิจท่องเที่ยว การจัด Event ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า การจัดประชุมต่างๆ จะควบคู่กับธุรกิจการท่องเที่ยว ดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ใน Ecosystem จะทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจขึ้นมาทุกย่อมหญ้า ซึ่งความสามารถในการสร้างเม็ดเงินนั้น จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีความพร้อมในการจัดงานเพียงใด
ในส่วนของ สสปน. เองก็ผลักดัน 10 เมืองหลัก MICE City ซึ่ง 1 ในนั้นคือ จังหวัดอุดรธานี และสำหรับ Mega event จะไม่ได้นำพาเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐาน แต่จะนำพาในด้านเศรษฐกิจมวลรวมที่กระจายไปสู่ระดับภูมิภาคได้”

ในด้านการท่องเที่ยว คุณวรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
กล่าวว่า “ จังหวัดอุดรธานี ในส่วนวงจรภาคการท่องเที่ยว เรามีครบทุกอย่าง ตั้งแต่ ด้านคมนาคมขนส่ง อย่างสนามบินนานาชาติ ร้านอาหาร ที่พัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ ในด้าน Wellness เอง เราก็พร้อม ดังนั้นกิจกรรมท่องเที่ยวจะต้องสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะสามารถยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพเมืองต้นแบบ (Qualify Destination) โดยมีการเตรียมความพร้อมสู่เมืองต้นแบบนั้น 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ ผู้ประกอบทุกภาคส่วนและชุมชนต้องเข้มแข็ง ความเชื่อมโยงธุรกิจซึ่งกันและกัน แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และความพร้อมสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ”


ด้านคุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวเสริมว่า “หากต้องการพัฒนาจังหวัดอุดรให้มีศักยภาพและสามารถเป็นเมืองต้นแบบ (Qualify Destination) ได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการ คือ โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของทีเส็บได้ และในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตนอยากส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค โดยการสร้างพันธมิตรระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างสัมพันธ์อันดีแก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการพัฒนาเมืองให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับงาน Mega Event ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ”

คุณสุกัญญา จันทร์ชู ที่ปรึกษากรรมการสมาคมโรงแรมไทย และอดีตผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
กล่าวว่า “ ในปัจจุบันโรงแรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมโรงแรมไทยนั้นมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ตนจึงอยากผลักดันให้โรงแรมทุกขนาดเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโรงแรมไทยเพื่อกำหนดมาตรฐานและสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมของภูมิภาคนี้ ตนยังกล่าวเสริมว่า ข้อดีของการรวมกลุ่มโรงแรมนั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย จึงอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร่วมมือกันทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพในการต่อรองในเวทีระดับชาติรวมถึงระดับนานาชาติ ซึ่งจะเปิดประตูมาสู่จังหวัดอุดรธานีและภูมิภาคแห่งนี้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ”

Facebook Comments

Related post