Digiqole ad

ทีเส็บเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์รับการทำตลาด 1 Market 3 Destination เส้นทาง One Belt One Road รถไฟ จีน – ลาว – ไทย

 ทีเส็บเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์รับการทำตลาด 1 Market 3 Destination เส้นทาง One Belt One Road รถไฟ จีน – ลาว – ไทย
Social sharing
Digiqole ad

ทีเส็บเตรียมพร้อมผู้ประกอบการไมซ์รับการทำตลาด 1 Market 3 Destination เส้นทาง One Belt One Road รถไฟ จีน ลาว – ไทย

การพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนภายใต้ชื่อ One Belt One Road หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนมีความใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นรวมถึงไทย จีนจึงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมไมซ์บนพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง เนื่องจากนักเดินทางจีน มีความชื่นชอบการเดินทางมายังประเทศไทยในระยะหลังนี้เป็นอย่างมาก เส้นทางสายไหมใหม่นี้จึงเป็นเส้นทางสำคัญเส้นทางหนึ่งของการเดินทางมาประเทศไทยของนักเดินทางจีนในอนาคต หลังจากจีนเปิดประเทศ

และจากการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวกันในวงกว้าง ถึงการเตรียมการรองรับนักเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาค CLMV – จีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักเดินทางบนเส้นทางดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้จัดโครงการ ONE BELT ONE ROAD MICE & TRAVEL MART และ กิจกรรม R3A EEC MICE Business Roadshow ขึ้น โดยมี คุณอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) คุณภูมิพิพัฒน์ มีสำราญ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) คุณชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) คุณกงจักรี พันธ์สมบัติ ผู้บริหาร President of LuangPrabang Travel Agent (LUTA) และคุณมณีจันทร์ พันธ์วัฒน์วงศ์สุข ผู้บริหาร Lao Association Travel Agent (LATA) ร่วมแถลงข่าว

คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEB) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้เส้นทางการเชื่อมโยง One Belt One Road จากจีน และเส้นทางรถไฟจีน – ลาว กับเส้นทางใหม่บน R3A พาดจาก EEC ด้วยพื้นที่ใน EEC โดยเฉพาะ จ.ชลบุรีและจ.ระยอง ถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางชาวจีน และ สปป.ลาว ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไมซ์และท่องเที่ยวบนเส้นทางนี้ คือ พัทยา บุรีรัมย์และอุดรธานี กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์จากสปป. ลาวเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการของทั้งสามพื้นที่นี้ และถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทยและลาวที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ที่จะต่อยอดไปสู่การรองรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ในอนาคต

คุณชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)ล่าวว่า งานในวันนี้สืบเนื่องมาจากการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาทำให้เกิดการตื่นตัวกันในวงกว้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ การจัดงานตลอดสองวันนี้ผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสและความรู้จากผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์และผู้ที่คร่ำหวอดในวงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงระหว่างเส้นทาง R3AEEC และมี Buyer จากสปป.ลาว จากสมาคม LUTA สมาคม LATA เข้าร่วมงาน รวมถึงการทำ Business Matchingซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนำไปต่อยอดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนความเชื่อมโยงเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและไมซ์ เพื่อให้แผนงานและรูทส่งเสริมการขายแก่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ในอนาคต รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

คุณอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวว่า เรามองถึงศักยภาพของเส้นทางรถไฟที่เชื่อมจากไทยไปลาว จากลาวไปจีน อนาคตเส้นทางนี้จะถือเป็นเส้นทางที่สำคัญในการนำนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์เข้ามา ทั้งไทยไปจีน จีนไปลาว และรัฐบาลจีนและลาวเริ่มมีข้อตกลงในการสร้างถนนเลียบทางรถไฟด้วย เพราะฉะนั้นในอนาคต เส้นทางนี้นอกจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญยังเป็นเส้นทางการค้าและการลงทุนในมิติของการท่องเที่ยวข้ามแดน อีกประเด็นที่อยากฝากคืออยากทำให้กระบวนการข้ามแดน เกิดความสะดวกมากที่สุด เพราะการไหลของนักท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการให้เกิดมูลค่าทางการตลาด และทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 

คุณภูมิพิพัฒน์ มีสำราญ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)กล่าวว่า ทางสมาคมจะดูแลในส่วนของ Outbound งานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุย รวมถึงจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไมซ์และกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์จากสปป. ลาว เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการของเส้นทางนี้

คุณกงจักรี พันธ์สมบัติ ผู้บริหาร President of Luang Prabang Travel Agent (LUTA) กล่าวว่า รถไฟความเร็วสูงเป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ ถ้าจีนเปิดประเทศ นอกจากคนลาวจะมาเที่ยวทะเลพัทยาหรือที่อื่น ๆ จะมีนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ ที่จะเดินทางตามเส้นทางรถไฟจากบ่อเต็นถึงนครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว ผมคาดว่าด่านเวียงจันทน์หนองคายจะกลับมาครึกครื้นอีกครั้งและเห็นด้วยในเรื่องของการผ่านด่านข้ามแดนที่จะนำไปเสนอเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวต่อไปว่าทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวผ่านด่านได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

คุณมณีจันทร์ พันธ์วัฒน์วงศ์สุข ผู้บริหาร Lao Association Travel Agent (LATA) กล่าวว่า เราเป็นบริษัทนำเที่ยว รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เส้นทางท่องเที่ยว R3AEEC เป็นเส้นทางรถไฟที่รองรับธุรกิจท่องเที่ยวของสปป.ลาวได้เป็นอย่างดี และรองรับบริษัทท่องเที่ยวที่เราจะร่วมมือกันกับไทยไปด้วยกัน ทางสปป.ลาวพร้อมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งการข้ามแดน ที่พัก เราพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ ทั้งจากไทยและยุโรปให้ได้มากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเส้นทางนี้จะเชื่อมโยงได้ดีที่สุด ขอบคุณทั้งสามสมาคมที่ให้โอกาสบริษัทท่องเที่ยวลาวเข้ามาร่วมในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับการท่องเที่ยวของไทยสป.ลาว

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทีเส็บได้ร่วมมือกับพันธมิตร จัดงาน ONE BELT ONE ROAD MICE & TRAVEL MART ขึ้นโดยเชิญผู้ประกอบการไมซ์ทั้งที่ทำตลาดบนเส้นทางอยู่เดิมและที่สนใจทำตลาดใหม่บนเส้นทางนี้ เข้าร่วมงาน โดยมีการเชิญวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์บนเส้นทาง One belt one road ขึ้นสัมมนาในหัวข้อต่าง อาทิ อัปเดตข้อมูลLogistic เส้นทาง One Belt One Road” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและไมซ์ “มุมมองและโอกาสทางการค้าการลงทุน เส้นทาง One Belt One Road” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและไมซ์  เสวนาหัวข้อ “เส้นทาง One Belt One Road กับอนาคตการท่องเที่ยวและไมซ์ไทย” บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มและความต้องการของลูกค้าและเอเจนซี่ตลาด MICE เพื่อนบ้าน” เป็นต้น นอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการศึกษาเส้นทางของ 3 จังหวัด คือ พัทยา บุรีรัมย์ และอุดรธานี และการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและสปป. ลาวในพื้นที่ พัทยา และบุรีรัมย์

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือผู้ประกอบการได้รับข้อมูลอันจะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำแพ็คเกจการตลาดท่องเที่ยวและไมซ์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกันของผู้ประกอบการที่สนใจตลาดท่องเที่ยวและไมซ์บนเส้นนี้ เกิดการสร้างการรับรู้ถึงความต้องการบนเส้นทางไมซ์ เชื่อมโยง R3A EEC

 

 

 

Facebook Comments

Related post