Digiqole ad

ทีเส็บร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ MICE Winnovation

 ทีเส็บร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ MICE Winnovation
Social sharing
Digiqole ad

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ อาทิ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เปิดตัวโครงการ MICE Winnovation ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในงานไมซ์อย่างครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการทำธุรกิจในยุควิถีใหม่ และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurs) ของไทยให้มีความสามารถในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์อีกด้วย

Facebook Comments

Related post