Digiqole ad

ทีเส็บชวนจัดประชุมมิติใหม่ตามรอยเอเปค ตอกย้ำไมซ์ไทยมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ

 ทีเส็บชวนจัดประชุมมิติใหม่ตามรอยเอเปค ตอกย้ำไมซ์ไทยมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ
Social sharing
Digiqole ad

ทีเส็บชวนจัดประชุมิติใหม่ตามรอยเอเปค ตอกย้ำไมซ์ไทยมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ

9 พฤศจิกายน 2565: ทีเส็บชวนจัดประชุมตามรอยเอเปค เปิดมุมมองการจัดประชุม พร้อมแนะนำ 3 สถานที่จัดงานไมซ์ในหลายมิติ ตอกย้ำภาพลักษณ์ไมซ์ไทย มนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า บทบาทของทีเส็บในการสนับสนุนการจัดประชุมเอเปค แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1. การให้องค์ความรู้ข้อมูลเรื่องการจัดงานอย่างมีมาตรฐานและเกิดความยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (TSEMS) และมาตรฐานการจัดงานที่ปลอดภัย 2. การส่งเสริมบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตรผู้ประสานงาน (Certified Liaison Program หรือ CLP) มาร่วมให้บริการกับผู้จัดงานเอเปคจากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Liaison Officer หรือผู้ประสานงานการจัดประชุมนานาชาติจำนวนทั้งสิ้น 300 คน และ 3. การพัฒนาส่งเสริมชุมชนผ่านเส้นทางสายไมซ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประชุมเอเปคที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น โดยในทุกการประชุมเอเปคจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย

ด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงาน APEC 2022 ทีเส็บได้รับการสนับสนุนและประสานงานจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี ทั้งการจัดทำวีดิทัศน์ Thailand MICE: Meet the Magic โดยสื่อสารในสื่อต่างประเทศตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรม One Day MICE Trip with TCEB: ตามรอยการประชุมเอเปค พาสื่อมวลชนไทยสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ตามรอยคณะทำงานเอเปคด้านการท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องแนวคิดการสื่อสารไมซ์ไทย มนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จ โดยป็นแนวทางการจัดประชุมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งรูปแบบการจัดงานและสถานที่ซึ่งแต่ละพื้นที่มีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างกระแสการรับรู้สู่สาธารณชนในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค 2022 (APEC 2022 Thailand) ของประเทศไทยอีกด้วย

การจัดกิจกรรม One Day MICE Trip with TCEB: ตามรอยการประชุมเอเปค ครั้งนี้ แนะนำสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมรับรองคณะทำงานเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปค 2022 ใน 3 สถานที่ ได้แก่ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม, กาลิเลโอเอซิส ตั้งอยู่บนถนนบรรทัดทอง โดยทั้งสองแห่งถือเป็นสถานที่จัดงานที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้คน นำไปสู่การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งด้านความปลอดภัยและการจัดงานอย่างยั่งยืน

สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

หนึ่งในเส้นทางรับรองการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 โดยเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ “ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม” ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนของสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจเกื้อกูลสังคม เพื่อส่งเสริมเกษตรกรออร์แกนิกในเขตสามพราน จังหวัดนครปฐม ต้นแบบการท่องเที่ยวแบบ Organic Tourism ตามแนวคิด BCG : BioCircularGreen Economy

กิจกรรมรับรองกลุ่มไมซ์

ปฐมออร์แกนิกลีฟวิ่ง (Patom Organic Living)
o ปฐม ออร์แกนิกวิลเลจ : เรียนรู้การทำกิจกรรมเวิร์กชอป ด้วยการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมเย็น) / การปั้นดิน / การทำน้ำมันสมุนไพร / การทำสครับข้าว / การทำยาสีฟันสมุนไพร / การดำนา สีข้าว และการฝัดข้าว / การปลูกข้าวลงกระถาง โดยรองรับผู้เข้าร่วมได้ 20-100 คน
o ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม : เรียนรู้พื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านกิจกรรมปลูกผักสวนครัวลงวัสดุธรรมชาติ / ธนาคารเมล็ดพันธุ์ด้วยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ผักต่าง / การทำปุ๋ยหมักออร์แกนิกจากวัตถุดิบใกล้ตัว / การทำชีวภัณฑ์บำรุงต้นไม้ และสมุนไพรไล่แมลงแบบง่าย ด้วยตัวเอง / การเก็บผักสดจากแปลงมาทำอาหารในครัวธรรมชาติแบบเตาถ่าน / กิจกรรมเวิร์กอปการทำกระดาษจากผักตบชวา / การทำกระเป๋าผ้ารักษ์โลกจากดอกไม้ออร์แกนิก โดยรองรับผู้เข้าร่วมได้ 10-40 คน
o เส้นทางศึกษาดูงาน : ตามแนวเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ควบคู่กับการจัดการขยะอาหารเพื่อนำทรัพยากรกลับไปใช้ใหม่ในวงจรฟาร์ม สามพรานโมเดลโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูปและผู้บริโภค ในรูปแบบการตลาด offline และ online
รักษ วิลเลจ สามพราน : จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งการรักษา ฟื้นฟู และการปรับสมดุลใหม่ให้กับร่างกาย พร้อมกับการผ่อนคลายจิตใจในทุก สัมผัสผ่านการกินอาหารที่ดี กิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบเพื่อทุกกลุ่มคนและทุกช่วงวัย ในรูปแบบที่สนุกสนาน บนพื้นที่ Wellness Zone กว่า4,000 ตารางเมตร ในบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ
o มีห้องประชุม จำนวน 5 ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 10-120 คน
o มีห้องพัก จำนวน 83 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

ตลาดสุขใจ : แหล่งชอปปิ้งผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ที่ปลูกโดยเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล เปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 8.00-15.00 น.
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม : ปฐม ออร์แกนิกคาเฟ่ (สาขาสามพราน) และร้านปิ่นโตเรือ
กิจกรรมทางน้ำและทางบก : ปั่นเรือถีบ และพาย Sup Board ในทะเลสาบ และปั่นจักรยาน

กาลิเลโอเอซิส (GalileOasis)

อีกหนึ่งสถานที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ขนาดเล็กในชุมชนบ้านครัว ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองบนถนนบรรทัดทอง เกิดขึ้นจากการบูรณะปรับปรุงตึกเก่าอายุกว่า 40 ปี จำนวน 20 คูหา ให้กลายเป็นร้านกาแฟ แกลเลอรี่ โรงละคร ร้านอาหาร ร้านค้าและโรงแรม ที่มีความสวยงาม สงบร่มรื่น ให้ความผ่อนคลาย เป็น Art Space ที่เปิดกว้างสำหรับงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการละคร อีกทั้งยังเปิดเป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกับชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมรองรับกลุ่มไมซ์

รองรับการจัดประชุม การจัดงานอีเวนต์ ได้ประมาณ 60 คน  
GalileOasis Gallery : พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินหลากหลายแนว
GalileOasis Theatre : โรงละคร การแสดงดนตรี ที่เปิดกว้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มาเช่าเพื่อทดลองการแสดงต่าง ในราคาที่เอื้อมถึง รองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 100 คน
GalileOasis Boutique Hotel : โรงแรมแนวบูติก สไตล์ลอฟท์ มินิมอล จำนวน 19 ห้อง แบ่งเป็น Premium Room จำนวน 4 ห้อง และ RegularRoom จำนวน 15 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

ร้านกาแฟ Piccolo Vicolo Café จุดเช็คอินสำหรับสายคาเฟ อีกทั้งยังเป็นที่นั่งทำงานของเหล่านักออกแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
โซนร้านค้า เช่น ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านแผ่นเสียงโบราณ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของชำ เป็นต้น

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทยกับความภาคภูมิใจขอชาติ ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัย มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 5 เท่า ด้วยพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทยพร้อมกับการเป็นที่สุดของ เวนต์แพลตฟอร์ม ด้วยเป้าหมายของการเป็นมากกว่าศูนย์การประชุม และรองรับงานมากกว่าไมซ์ ที่พร้อมจัดงานทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด โดยศูนย์การประชุมแห่งนี้ ยังได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปค 2022 ต้อนรับคณะผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมรองรับกลุ่มไมซ์

มีพื้นที่จัดงาน 78,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นฮอลล์ขนาดใหญ่ 8 ห้อง ห้องเพลนารี 4 ห้อง ห้องบอลรูม 4 ห้อง และห้องประชุม 50 ห้อง รองรับผู้ใช้บริการได้มากสุด 100,000 คนต่อวัน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อรองรับการจัดงานทุกรูปแบบ

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

พื้นที่จอดรถในร่ม 3,000 คัน
โซนรีเทล 11,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนแซ็ปต์Bangkok Active Lifestyle Mall” (BALM) ศูนย์รวมด้านแอคทีฟไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และบริการต่าง ครบจบในที่เดียว

ทีเส็บ ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเปิดมุมมองและมิติใหม่ของการออกมาจัดประชุมและกิจกรรมไมซ์อย่างเปิดกว้างและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวไมซ์ไทยได้ที่ Facebook: MICE in Thailand และ www.businesseventsthailand.com

Facebook Comments

Related post