Digiqole ad

ทีม CCRT กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ชุมชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง

 ทีม CCRT กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ชุมชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง
ทีม CCRT ลงพื้นที่ชุมชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) องค์กรเครือข่ายและพันธมิตร ภาคประชาชน อสส. และจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ทยอยลงพื้นที่ชุมชนใน 6 กลุ่มเขต ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.ค. 64 เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น
Advertisement
👨‍⚕️👩‍⚕️ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทีม CCRT กระจายลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอย (CI : Community Isolation) รวมถึงค้นหากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประตำตัว 7 กลุ่มโรค ผู้ที่ตั้งครรภ์อายุเกิน 12 สัปดาห์ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน และวางแผนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมต่อไป
📸บรรยากาศบางส่วนของทีม CCRT วันนี้ (20 ก.ค. 64)🗓
▪️CCRT เขตปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ประธานชุมชน อสส. และทหาร 📍ลงพื้นที่ลานกีฬาจารุเมือง
▪️CCRT เขตวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสุเหร่าสามอิน ชุมชนข้างสะพานคลองตัน ชุมชนพัฒนากองแก้ว และทหารกรมการขนส่งทางบก 📍ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
▪️CCRT เขตทุ่งครุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 บางมด ทุ่งครุ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสอนสมบูรณ์ นูรุ้ลฮุดา ทหารเรือ และสน.คลองสาน 📍ลงพื้นที่มัสยิดนูรุ้ลฮุดา
▪️CCRT เขตบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ทหาร ตำรวจ อาจารย์พยาบาลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาสาสมัครสาธารณสุข 📍ลงพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม จำนวน 20 ชุมชน
▪️CCRT เขตสวนหลวง ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา และอาสาสมัครสาธารณสุข 📍ลงพื้นที่ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง / ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง กองทัพไทย และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 📍ลงพื้นที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
▪️CCRT เขตดุสิต ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ทหาร ตำรวจ และอสส. 📍ลงพื้นที่ศูนย์สร้างสุข สวนอ้อย (ชุมชนสวนอ้อย และชุมชนซอยโซดา)
▪️CCRT เขตบางกอกใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม 📍ลงพื้นที่ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช และชุมชนหลังโรงเคลือบ
▪️CCRT เขตจตุจักร 📍ลงพื้นที่ชุมชนเสนานิคม 2
▪️CCRT เขตลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 และจิตอาสาพระราชทาน 📍ลงพื้นที่บริเวณชุมชนนกแก้ว
▪️CCRT เขตบางรัก ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 📍ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit เพื่อคัดแยกกลุ่มประเภทผู้ป่วยในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 📋 ทั้งในรอบเช้าและรอบเย็น โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดอุณหภูมิ วัดออกซิเจนในเลือด และวัดความดัน พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เบื้องต้นให้กับผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยง และผู้ดูแล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ระหว่างรอประสานเพื่อเข้ากระบวนการรักษาต่อไป
▪️CCRT เขตสายไหม ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 📍ลงพื้นที่ชุมชนวัชรพล 3
▪️CCRT เขตประเวศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 (วัดปากบ่อ) อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ตำรวจ ทหารเสนารักษ์ และทหารจิตอาสา 📍ลงพื้นที่มัสยิดดารุลมุตตากีน (เกาะกลาง) และชุมชนโดยรอบ ได้แก่ ชุมชนจรเข้ขบ ชุมชจรเข้ขบเกาะล่าง ชุมชนหมู่บ้านสุธาทิพย์ และชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา
▪️CCRT เขตพระนคร ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา 📍ลงพื้นที่บริเวณวัดนรนาถสุนทริการาม (ชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม และพื้นที่ใกล้เคียง) / ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา 📍ลงพื้นที่วัดเทพธิดาราม
▪️CCRT เขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 (คลองเตย) จิตอาสา​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ 📍ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงแก่ประชาชนชุมชนเทพประทาน​ ชุมชนคลองไผ่สิงห์โต​ ชุมชนอาคารทรัพย์สิน​ 26-7 และชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต
▪️CCRT เขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สปคม. กรมควบคุมโรค 📍ลงพื้นที่ชุมชนเคหะเอื้ออาทร คู้บอน 27
▪️CCRT เขตบางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 📍ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่แขวงบางไผ่ ได้แก่ ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ชุมชนศิริเกษมพัฒนา และชุมชนนครลุง
▪️CCRT เขตหนองจอก ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โดมเอนกประสงค์ชุมชนเคหะหนองจอก
▪️CCRT เขตราชเทวี ศูนย์บริการสาธารณะสุข 2 วัดมักกะสัน และจิตอาสาพระราชทาน 904 📍ลงพื้นที่ศาลาธรรมโรจน์ วัดดิสหงษาราม
▪️CCRT เขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และประชาชนจิตอาสา 📍ลงพื้นที่ชุมชนวัดปรก ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 ชุมชนโรงน้ำแข็ง ชุมชนกิ่งจันทน์ และชุมชนปู่เหลี่ยม
▪️CCRT เขตหลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ทีมงานหมอแล็บแพนด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกด้วยวิธี RT-PCR ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ 📍ณ โรงเรียนการเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/Gb0XA

Related post