Digiqole ad

ทีม “Bangkok CCRT” ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดเชิงรุกทุกวัน

 ทีม “Bangkok CCRT” ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดเชิงรุกทุกวัน
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) องค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน อสส. และจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 31 ก.ค. 64 โดยทีม CCRT จะทำหน้าที่ ดังนี้ 🔍
Advertisement
สำรวจชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโควิด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 🩺ให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 💊ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 👨‍⚕️และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ 🏥สำหรับผู้ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ทีมจะนำผู้ป่วยนำส่งศูนย์พักคอย (Community Isolation) 🏡จะดำเนินการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่บ้าน และมอบชุด HQ : Home Quarantine หรือส่งเข้า LQ : Local Quarantine 💉ให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ สื่อสารทำความเข้าใจ 😷ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิด
📸บรรยากาศบางส่วนของทีม CCRT วันนี้ (21 ก.ค. 64)🗓
▪️เขตคันนายาว ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว ทหาร อสส. และมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง มีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 238 ราย พร้อมกับให้บริการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ Rapid Test Kit 9 ราย
▪️เขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย สปคม. ประธานชุมชน อสส. และทหาร ลงพื้นที่ชุมชนหัวโค้ง ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนวัดคลองเตยใน 1, 2, 3 ให้คำแนะนำการปฎิบัติดูแลตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) ในกรณีผลเป็นบวกที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่มาก และดำเนินการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19
▪️เขตคลองสามวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา ทันแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข​กรุงเทพมหานคร ทหาร และตำรวจ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ให้กับชุมชนเคหะคลองเก้า และชุมชนพร้อมพัฒนา
▪️เขตสาทร ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง กรมการขนส่งทหารบก และประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร สวนพลูพัฒนา อสส. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูพัฒนา / ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย อาสาสมัครสาธารณสุข​กรุงเทพมหานคร และทหาร ลงพื้นที่สำรวจชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ
▪️เขตบางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ชุมชนเดลิเบลล์ ชุมชนจันทร์เกษม ชุมชนตรอกโจ๊ก เพื่อมอบชุดกักตัว และแจกถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย HI 8 คน และผู้กักตัว HQ จำนวน 4 คน
▪️เขตจตุจักร ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 (ประชานิเวศน์) ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (วัดไผ่ตัน) และผู้แทนจาก พัน สห. 11 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก โดยเข้าดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกักตัว ภายในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ได้แก่ ชุมชนภักดี ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนไทรคู่ ชุมชนพร้อมใจพัฒนา และชุมชนคลองพยาเวิก
▪️เขตบางแค ศูนย์บริการสาธารสุข 40 บางแค ฝ่ายความมั่นคง และจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่แขวงบางแค ได้แก่ ชุมชนสองคุณจ่า ชุมชนนิมมานรดี หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ชุมชยยิ้มประยูร ชุมชนงามปัญจะ และชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา
▪️เขตราษฎร์บูรณะ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ปฏิบัติปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม / ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ หน่วยทหารเรือ หน่วยแพทย์กู้ชีพ อาสากู้ชีพ ร่วมกตัญูญู และจิตอาสาพระราชทาน บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในชุมชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (เก่า)
▪️เขตบางรัก ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ณ โรงเรียนพุทธจักร / ลงพื้นที่ติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยโควิด-19 เบื้องต้น บริเวณซอยพุทธโอสถ โดยทำการวัดอุณหภูมิ วัดออกซิเจนในเลือด และวัดความดัน พร้อมทั้งแนะนำมาตรการการกักตัวที่บ้านในเบื้องต้นให้กับผู้ดูแล เป็นการเฝ้าระวังอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ระหว่างรอประสานเตียงและที่รักษาต่อไป
▪️เขตบางพลัด ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตร ทังสุบุตร) และหน่วยทหาร ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ณ ชุมชนศาลเจ้าปุงเท่ากง ชุมชนจรัญฯ 66/1 ชุมชนเจ้าพระยาสยาม ชุมชนวัดภคินีนาถ และชุมชนวัดสิงห์
▪️เขตพญาไท ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ และอาสาสมัครสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรค ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ (ชุมชนมะกอกส่วนหน้า ชุมชนมะกอกกลางสวน และชุมชนสุขสวัสดิ์)
▪️เขตวังทองหลาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประกอบด้วย ตำรวจ ทหารเสนารักษ์ และทหารจิตอาสา ให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียชุมชนจันทราสุข
▪️เขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา และ อสส. ลงพื้นที่ชุมชนพรรณพฤกษา ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรสกุลทิพย์ ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี และชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 เพื่ออำนวยความสะดวกการในการให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป
▪️เขตประเวศ ศูนย์บริการสาธารสุขในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และจิตอาสาพระราชทาน 904 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเปราะบาง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ
▪️เขตสายไหม ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้กักตัว เพื่อใช้ในช่วงที่กักตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องสถานการณ์โควิด จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 ชุมชนเอื้ออาทรคลองถนน ชุมชนหมู่บ้านณัฐกานต์ ชุมชนเสนาวัฒนา และชุมชนวัชพล 3
▪️เขตลาดพร้าว และศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา และชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง
▪️เขตบึงกุ่ม ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคและแจ้งคำสั่งกักตัวแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคแก่ผู้กักกันโรค จำนวน 5 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
▪️เขตบางเขน และศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี​ กลุ่มโรคเสี่ยง 7 โรค และผู้ตั้งครรภ์ ในชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-19-20 จำนวน 180 ราย พร้อมรอดูอาการหลังการฉีด 30 นาที ไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
▪️เขตมีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดย บก.น.4 และกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งคณะกรรมการชุมชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ชุมชนแสงวิมาน และชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/iAhb1

Related post